inPlus

Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Skarbiec Akcja

Kategoriafundusz akcji

Waluta bazowaPLN

Deklarowany benchmark90% WIG20 + 10% WIBID 3M, pomniejszone o koszty stałe funduszu

Zarządzający Jakub Menc

Agent transferowyProService Finteco Sp. z o.o.

Ryzyko 5

Prospekt informacyjnyPobierz prospekt PDF

Data pierwszej wyceny1997-10-09

Firma zarządzającaSkarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Bank depozytariuszmBank S.A.

Polityka inwestycyjnaCo najmniej 50% aktywów funduszu lokowana jest w akcje, głównie renomowanych polskich spółek o największej kapitalizacji i płynności. Pozostałe środki mogą być inwestowane w instrumenty dłużne


 
 

Zakres danych:

     Pokaż

Stopa zwrotu (%): SKAR 3 = -6,06%

Stopy zwrotu w następujących okresach na dzień 2018-03-22:

1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%)
 -1,92  -4,33  -5,31  -4,80  4,03  10,06

Prezentowane wyniki historyczne opierają się na obliczeniach własnych Vienna Life i nie uwzględniają inflacji oraz opłat związanych z umową ubezpieczenia, jak również nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników inwestycyjnych w przyszłości. Rodzaje i wysokość poszczególnych opłat jak również pozostałe prawnie wiążące informacje o produktach Vienna Life zawarte są w odpowiednich Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym oraz w innych dokumentach związanych z umową ubezpieczenia.
 

Serwis korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka). Więcej informacji jakich cookies używamy, w jakim celu oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz klikając w link Polityka cookies.