inPlus

Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL Novo Subfundusz Novo Aktywnej Alokacji

Kategoriafundusz zrównoważony

Waluta bazowaPLN

Deklarowany benchmarkfundusz nie posiada benchmarku

Zarządzający Bartosz Walczak

Ryzyko 4

Prospekt informacyjnyPobierz prospekt PDF

Firma zarządzającaOPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Bank depozytariuszING Bank Śląski S.A.

Polityka inwestycyjnaFundusz prowadzi politykę aktywnej alokacji aktywów. Zarówno papiery udziałowe, jak i papiery dłużne mogą stanowić od 0% do 100% aktywów funduszu. Nie mniej niż 66% lokat denominowanych jest w walucie polskiej.


 
 

Zakres danych:

     Pokaż

Stopa zwrotu (%): NOVO 4 = -4%

Stopy zwrotu w następujących okresach na dzień 2018-07-20:

1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%)
 0,62  0,67  -4,68  -9,51  -7,31  3,37

Prezentowane wyniki historyczne opierają się na obliczeniach własnych Vienna Life i nie uwzględniają inflacji oraz opłat związanych z umową ubezpieczenia, jak również nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników inwestycyjnych w przyszłości. Rodzaje i wysokość poszczególnych opłat jak również pozostałe prawnie wiążące informacje o produktach Vienna Life zawarte są w odpowiednich Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym oraz w innych dokumentach związanych z umową ubezpieczenia.
 

Serwis korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka). Więcej informacji jakich cookies używamy, w jakim celu oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz klikając w link Polityka cookies.