inPlus

Optimum Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Akcji

Waluta bazowaPLN

Deklarowany benchmark30% S&P500 + 20% WIG20 + 20% MSCI Emerging Markets + 15% EuroStoxx600 + 10% WIBID 3M + 5% NIKKEI225, pomniejszone o koszty zarządzania

Zarządzający Piotr Święcik

Agent transferowyProService Finteco Sp. z o.o.

Ryzyko 5

Prospekt informacyjnyPobierz prospekt PDF

Data pierwszej wyceny2013-10-16

Firma zarządzającaOPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Bank depozytariuszING Bank Śląski S.A.

Polityka inwestycyjna


 
 

Zakres danych:

     Pokaż

Stopa zwrotu (%): OPT 3 = 3,03%

Stopy zwrotu w następujących okresach na dzień 2017-11-15:

1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%)
 -1,20  -2,96  2,28  2,18  35,12  1,13

Prezentowane wyniki historyczne opierają się na obliczeniach własnych Vienna Life i nie uwzględniają inflacji oraz opłat związanych z umową ubezpieczenia, jak również nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników inwestycyjnych w przyszłości. Rodzaje i wysokość poszczególnych opłat jak również pozostałe prawnie wiążące informacje o produktach Vienna Life zawarte są w odpowiednich Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym oraz w innych dokumentach związanych z umową ubezpieczenia.
 

Serwis korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka). Więcej informacji jakich cookies używamy, w jakim celu oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz klikając w link Polityka cookies.