inPlus

Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Noble Fund Global Return

Kategoriafundusz papierów dłużnych

Waluta bazowaPLN

Deklarowany benchmarkfundusz nie posiada benchmarku

Zarządzający Tomasz Manowiec , Ryszard Miodoński , Mikołaj Raczyński

Ryzyko 4

Prospekt informacyjnyPobierz prospekt PDF

Firma zarządzającaNoble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Bank depozytariuszmBank S.A.

Polityka inwestycyjnaSubfundusz inwestuje w akcje wiodących przedsiębiorstw notowanych głównie na giełdach zagranicznych. Aktywa lokowane są zarówno na giełdach krajów rozwiniętych, jak i rozwijających się, zależnie od koniunktury giełdowej. Inwestowanie wyłącznie w płynne akcje i kontrakty terminowe umożliwia szybkie zmiany składu portfela.


 •  USA (37.43%)
 •  Niemcy (20.80%)
 •  Inne (12.83%)
 •  Francja (6.60%)
 •  Polska (6.50%)
 •  Turcja (6.25%)
 •  Austria (5.43%)
 •  Holandia (4.16%)
 •  Dobra konsumenckie wyższego rzędu (20.13%)
 •  Materiały (16.65%)
 •  Technologia informacyjna (16.34%)
 •  Przemysł (15.26%)
 •  Finanse (10.92%)
 •  Nieruchomości (7.09%)
 •  Telekomunikacja (5.40%)
 •  Dobra konsumenckie pierwszego rzędu (4.28%)
 •  Energia (3.93%)
 
 

Zakres danych:

     Pokaż

Stopa zwrotu (%): NB 5 = -3,78%

Stopy zwrotu w następujących okresach na dzień 2018-05-22:

1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%)
 -0,28  -0,36  -3,13  -0,96  3,72  2,23

Prezentowane wyniki historyczne opierają się na obliczeniach własnych Vienna Life i nie uwzględniają inflacji oraz opłat związanych z umową ubezpieczenia, jak również nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników inwestycyjnych w przyszłości. Rodzaje i wysokość poszczególnych opłat jak również pozostałe prawnie wiążące informacje o produktach Vienna Life zawarte są w odpowiednich Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym oraz w innych dokumentach związanych z umową ubezpieczenia.
 

Serwis korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka). Więcej informacji jakich cookies używamy, w jakim celu oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz klikając w link Polityka cookies.