inPlus

Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Noble Fund Global Return

Kategoriafundusz papierów dłużnych

Waluta bazowaPLN

Deklarowany benchmarkfundusz nie posiada benchmarku

Zarządzający Tomasz Manowiec , Ryszard Miodoński , Mikołaj Raczyński

Agent transferowyProService Finteco Sp. z o.o.

Ryzyko 4

Prospekt informacyjnyPobierz prospekt PDF

Data pierwszej wyceny2009-03-13

Firma zarządzającaNoble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Bank depozytariuszmBank S.A.

Polityka inwestycyjnaOd 0 do 100% aktywów subfunduszu może być inwestowana w papiery udziałowe, jak i papiery dłużne. Zgodnie z zapisami statutu fundusz ma możliwość inwestowania do 100% aktywów również w instrumenty denominowane w walutach obcych, jak i spółki z siedzibą poza granicami Polski. Brak benchmarku nie pozwala określić przybliżonego udziału inwestycji zagranicznych w portfelu funduszu.


 
 

Zakres danych:

     Pokaż

Stopa zwrotu (%): NB 5 = 1,36%

Stopy zwrotu w następujących okresach na dzień 2018-03-22:

1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%)
 -1,23  -0,12  1,21  4,40  12,40  7,51

Prezentowane wyniki historyczne opierają się na obliczeniach własnych Vienna Life i nie uwzględniają inflacji oraz opłat związanych z umową ubezpieczenia, jak również nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników inwestycyjnych w przyszłości. Rodzaje i wysokość poszczególnych opłat jak również pozostałe prawnie wiążące informacje o produktach Vienna Life zawarte są w odpowiednich Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym oraz w innych dokumentach związanych z umową ubezpieczenia.
 

Serwis korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka). Więcej informacji jakich cookies używamy, w jakim celu oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz klikając w link Polityka cookies.