inPlus

Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Noble Fund Akcji

Kategoriafundusz akcji

Waluta bazowaPLN

Deklarowany benchmark90% WIG + 10% WIBID O/N

Zarządzający Tomasz Manowiec , Ryszard Miodoński , Mikołaj Raczyński

Firma zarządzającaNoble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Bank depozytariuszmBank S.A.

Polityka inwestycyjnaCelem subfunduszu jest uzyskanie długoterminowej stopy zwrotu przewyższającej stopę zwrotu z indeksu WIG. Jednym z głównych założeń polityki inwestycyjnej jest analiza fundamentalna. Selekcja służy jako główny czynnik budowania wartości, a typowa alokacja w akcje rzadko spada poniżej 90%. Do 25% portfela może być inwestowane za granicą, w ciekawe sektory i spółki nie reprezentowane na GPW


 •  Polska (81.36%)
 •  Wielka Brytania (7.74%)
 •  Inne (5.89%)
 •  Turcja (5.01%)
 •  Finanse (43.85%)
 •  Dobra konsumenckie wyższego rzędu (24.80%)
 •  Materiały (9.28%)
 •  Dobra konsumenckie pierwszego rzędu (6.88%)
 •  Energia (6.48%)
 •  Nieruchomości (3.32%)
 •  Telekomunikacja (2.79%)
 •  Przemysł (1.44%)
 •  Technologia informacyjna (1.16%)
 
 

Zakres danych:

     Pokaż

Stopa zwrotu (%): NB 3 = -6,65%

Stopy zwrotu w następujących okresach na dzień 2018-05-22:

1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%)
 -0,28  -1,74  -6,73  -7,26  -4,26  0,49

Prezentowane wyniki historyczne opierają się na obliczeniach własnych Vienna Life i nie uwzględniają inflacji oraz opłat związanych z umową ubezpieczenia, jak również nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników inwestycyjnych w przyszłości. Rodzaje i wysokość poszczególnych opłat jak również pozostałe prawnie wiążące informacje o produktach Vienna Life zawarte są w odpowiednich Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym oraz w innych dokumentach związanych z umową ubezpieczenia.
 

Serwis korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka). Więcej informacji jakich cookies używamy, w jakim celu oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz klikając w link Polityka cookies.