NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Akcji

Kategoriafundusz akcji

Waluta bazowaPLN

Deklarowany benchmark100% WIG

Zarządzający Marcin Szortyka

Agent transferowyProService Agent Transferowy Sp. z o.o. / Atlantic Fund Services Sp. z o.o.

Ryzyko 5

Prospekt informacyjnyPobierz prospekt PDF

Data pierwszej wyceny1998-03-09

Firma zarządzającaNN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Bank depozytariuszING Bank Śląski S.A.

Polityka inwestycyjnaInwestycje Funduszu w akcje wynoszą średnio 90% aktywów, przy czym ich udział nie może spaść poniżej 70% wartości powierzonych środków.


 
 

Zakres danych:

     Pokaż

Stopa zwrotu (%): ING 3 = 6,6%

Stopy zwrotu w następujących okresach na dzień 2017-04-24:

1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%)
 1,33  0,99  9,29  20,14  21,07  20,39

Prezentowane wyniki historyczne opierają się na obliczeniach własnych Vienna Life i nie uwzględniają inflacji oraz opłat związanych z umową ubezpieczenia, jak również nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników inwestycyjnych w przyszłości. Rodzaje i wysokość poszczególnych opłat jak również pozostałe prawnie wiążące informacje o produktach Vienna Life zawarte są w odpowiednich Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym oraz w innych dokumentach związanych z umową ubezpieczenia.
 

Serwis korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka). Więcej informacji jakich cookies używamy, w jakim celu oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz klikając w link Polityka cookies.