Filtruj
1 2 3 4 5 6
ZAZNACZ NA PONIŻSZEJ LIŚCIE FUNDUSZE DO PORÓWNANIA
 
 
Fundusze akcji krajów rozwijających się
Fundusze akcji polskich - dużych spółek
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
ALL 3 11 152,3600 PLN
2017-02-16
 1,00  6,74  17,60  14,20  22,34  -8,49  -8,05  10,02
DWS 3 5 389,3700 PLN
2017-02-16
 0,44  5,88  17,06  17,00  23,41  -0,98  15,99  9,72
SKAR 3 5 314,7500 PLN
2017-02-16
 0,95  8,43  19,90  21,96  37,55  2,33  28,20  12,26
Fundusze akcji polskich - małych i średnich spółek
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
ALL 1 17 144,0400 PLN
2017-02-16
 0,61  7,88  14,91  15,07  29,25  2,76  32,47  10,33
CU 1 181,5600 PLN
2017-02-16
 0,54  5,90  11,87  13,06  24,17  1,01  33,28  6,93
NB 4 6 109,4600 PLN
2017-02-16
 0,80  7,43  13,82  16,86  30,51  11,03  68,37  9,26
UNK 6 6 109,3500 PLN
2017-02-17
 0,50  6,04  13,42  12,86  27,64  8,90  51,35  8,89
Fundusze akcji polskich - uniwersalne
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
ARKA 3 11 36,4000 PLN
2017-02-16
 0,91  8,37  20,89  19,27  28,90  5,57  19,46  12,00
CU 3 5 496,6600 PLN
2017-02-16
 0,66  6,47  16,69  16,74  30,40  7,31  39,30  9,48
FIZ 4 21 5 134,1300 PLN
2017-01-31
 2,39  2,39  1,62  4,69  7,33  b.d.  b.d.  2,39
ING 3 5 332,0000 PLN
2017-02-16
 0,96  8,91  19,85  20,71  29,83  16,22  44,83  12,86
IPO 1 17 129,3300 PLN
2017-02-16
 0,77  6,27  18,43  16,07  27,59  2,46  b.d.  9,36
KAHA 2 26 373,0500 PLN
2017-02-16
 0,93  5,53  14,19  11,84  19,43  -7,84  15,94  8,54
NB 3 137,3800 PLN
2017-02-16
 1,04  8,00  19,59  17,68  27,95  0,56  25,07  11,48
OPT 3 5 9,0400 PLN
2017-02-16
 0,78  7,88  24,18  17,71  26,79  -8,78  b.d.  12,02
PIO 3 5 22,7800 PLN
2017-02-16
 0,89  6,95  18,21  16,34  26,70  -9,78  2,11  10,69
QUE 1 5 193,5300 PLN
2017-02-16
 0,42  6,85  16,03  14,51  26,02  8,01  47,31  9,92
SEB 3 26 186,0500 PLN
2017-02-17
 0,46  14,37  32,42  24,90  30,64  -14,40  -12,99  19,34
UNK 3 5 221,4700 PLN
2017-02-17
 0,28  6,69  17,65  16,36  25,94  8,60  29,38  9,56
Fundusze akcji - Europa - kraje rozwijające się
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
ALT 3 5 115,2500 PLN
2017-02-16
 0,28  2,34  5,19  2,84  7,81  b.d.  b.d.  2,33
ARKA 1 26 41,5600 PLN
2017-02-16
 0,05  5,86  11,57  12,05  22,13  4,61  6,98  6,67
DWS 7 7 52,1400 PLN
2017-02-16
 0,75  6,19  10,33  7,55  22,83  -0,78  23,94  8,76
DWS 8 7 157,1000 PLN
2017-02-16
 -0,78  8,43  1,60  -5,13  1,35  2,05  -7,16  3,36
ING 5A 5 167,8900 PLN
2017-02-16
 0,04  7,28  10,75  11,25  17,73  19,27  39,41  7,66
ML 3 * 5 99,0400 EUR
2017-02-16
 -0,38  3,57  15,59  19,15  47,53  17,90  7,73  3,30
UNK 9 12 5 64,3000 PLN
2017-02-17
 0,17  7,83  3,54  -2,84  3,99  3,73  b.d.  3,59
Fundusze akcji - Świat - kraje rozwijające się
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
DWS 4 7 77,4400 PLN
2017-02-16
 0,60  6,33  12,62  11,78  41,49  31,37  6,11  8,69
DWS 6 7 5 219,2800 PLN
2017-02-16
 0,04  4,22  5,56  7,58  24,09  34,00  22,40  5,32
HSBC 1 ** 5 92,0960 USD
2017-02-16
 0,74  7,61  10,34  4,69  31,70  21,31  26,10  12,05
HSBC 3 ** 5 15,3280 USD
2017-02-16
 0,52  7,47  11,98  6,53  37,21  6,78  -10,55  10,79
HSBC 4 ** 5 161,8880 USD
2017-02-16
 0,86  7,02  11,77  5,59  33,57  33,74  7,42  10,26
ML 7 ** 5 64,4700 USD
2017-02-16
 1,10  11,40  19,21  7,70  54,98  -1,35  -27,46  16,65
NB 6 16 51,8400 PLN
2017-02-16
 -0,12  3,66  9,90  6,51  23,87  -16,60  -36,93  8,61
SCH 3 ** 5 12,2041 USD
2017-02-16
 0,82  6,30  12,94  5,71  32,37  3,60  1,53  9,93
SCH 6 5 48,0213 PLN
2017-02-16
 0,18  6,24  10,22  3,18  27,31  23,89  b.d.  10,50
TEMP 1 **26 34,4900 USD
2017-02-16
 0,41  5,70  11,37  6,06  35,95  -1,60  -7,11  8,73
TEMP 3 **26 33,5100 USD
2017-02-16
 0,66  6,86  14,29  14,49  37,00  4,26  -3,21  9,80
TEMP 4 ** 5 14,4300 USD
2017-02-16
 0,28  6,42  11,09  8,91  42,73  2,20  -16,15  9,98
TEMP 7 ** 5 18,0500 USD
2017-02-16
 0,50  4,03  6,30  9,06  21,79  -4,65  24,14  5,13
 
Fundusze akcji krajów rozwiniętych
Fundusze akcji - Europa Zachodnia
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
HSBC 2 * 5 70,7270 EUR
2017-02-16
 -0,64  3,99  12,66  9,71  21,74  29,31  86,01  5,38
JB 2 * 5 255,7200 EUR
2017-02-16
 -0,45  3,82  11,14  10,35  22,87  28,66  101,16  5,18
JPM 1 * 5 17,1000 EUR
2017-02-16
 -0,18  2,46  10,32  10,97  19,41  22,41  74,85  3,64
JPM 2 * 5 23,2100 EUR
2017-02-16
 -0,26  2,88  11,16  12,02  19,95  18,30  83,91  3,89
SCH 7 5 107,4778 PLN
2017-02-16
 0,19  1,83  11,75  8,37  19,33  26,07  b.d.  3,16
SKAN 7 *17 17,1700 EUR
2017-02-16
 -0,34  3,01  9,12  7,24  14,08  22,15  66,30  4,98
Fundusze akcji - USA
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
JPM 4 5 521,9300 PLN
2017-02-16
 0,30  2,36  7,26  7,03  34,27  21,25  b.d.  5,51
ML 2 ** 5 82,6100 USD
2017-02-16
 0,68  1,06  6,18  10,06  34,02  20,83  67,36  2,35
SKAN 5 ** 5 27,0069 USD
2017-02-16
 0,54  2,81  6,76  10,35  28,62  22,01  62,08  3,53
TEMP 8 5 23,4500 PLN
2017-02-16
 -0,38  4,36  8,56  7,22  22,33  18,85  69,07  8,31
Fundusze akcji - Świat rozwinięty
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
FIZ 6 27 5 110,2600 PLN
2017-01-31
 0,47  0,47  1,06  1,44  b.d.  b.d.  b.d.  0,47
FIZ 8 29 5 116,9800 PLN
2017-01-31
 1,16  1,16  b.d.  b.d.  b.d.  b.d.  b.d.  1,16
ING 7 5 182,4400 PLN
2017-02-16
 -0,21  1,33  8,85  20,05  17,50  25,14  83,50  2,44
ML 1 ** 5 45,2700 USD
2017-02-16
 0,24  2,84  8,17  5,16  23,25  4,24  39,04  5,72
ML 4 ** 5 56,0900 USD
2017-02-16
 0,81  2,34  5,31  5,67  25,40  20,36  54,94  5,57
SCH 4 **26 8,1476 USD
2017-02-16
 0,97  2,22  4,65  5,28  21,61  13,32  31,20  5,11
SKAN 4 ** 5 3,7223 USD
2017-02-16
 0,43  7,50  12,18  10,52  39,77  21,70  25,27  11,94
TEMP 2 * 5 17,6900 EUR
2017-02-16
 -0,45  2,20  8,33  14,57  30,36  28,19  75,50  3,03
 
Fundusze indeksowe
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
QUE 2 6 72,2300 PLN
2017-02-16
 2,44  16,56  51,84  38,90  49,76  -27,91  -20,31  26,67
QUE 3 6 75,0600 PLN
2017-02-16
 -1,35  -8,61  -21,68  -18,91  -25,45  -7,13  -20,82  -12,91
 
Fundusze sektorowe
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
DWS 9 5 96,3900 PLN
2017-02-16
 1,05  4,53  15,37  12,07  43,65  32,71  74,40  7,29
ML 9 ** 5 34,6900 USD
2017-02-16
 0,52  4,02  4,77  -2,14  12,48  19,74  101,80  6,87
 
Fundusze alternatywne
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
SF 1 70,7400 PLN
2017-02-16
 1,17  1,93  2,98  -12,88  -23,74  -3,06  -8,85  3,29
 
Fundusze mieszane
Fundusze mieszane
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
BPH 4 1 2,2000 PLN
2017-02-16
 0,46  3,77  7,32  4,76  10,55  -1,79  10,00  4,76
DWS 1 1 502,5900 PLN
2017-02-16
 0,30  3,28  11,00  11,18  28,40  27,09  67,21  4,69
ING 1 1 325,2600 PLN
2017-02-16
 0,56  5,17  10,71  10,25  16,50  13,93  34,18  7,29
KAHA 1 1 217,2500 PLN
2017-02-16
 0,29  1,71  3,58  2,14  1,53  -16,63  -5,92  2,81
NB 1 4 150,2800 PLN
2017-02-16
 0,47  3,18  7,98  6,52  9,59  -1,69  33,82  4,50
PIO 1 1 119,8900 PLN
2017-02-16
 0,67  4,21  11,22  8,76  15,29  -5,67  3,68  6,45
SEB 1 1 179,0500 PLN
2017-02-17
 0,22  9,42  19,22  16,96  22,49  -9,88  -9,31  12,36
UNK 1 1 324,8200 PLN
2017-02-17
 0,26  4,34  10,71  9,60  15,49  5,48  22,81  6,10
Fundusze aktywnej alokacji/absolutnej stopy zwrotu
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
ALT 1 4 143,5400 PLN
2017-02-16
 0,72  1,85  2,75  4,12  9,15  9,80  b.d.  1,61
BPH 7 16 1168,9100 PLN
2017-02-16
 0,47  2,47  4,96  4,13  11,72  9,85  4,59  2,96
EQU 1 1217 12,0700 PLN
2017-02-16
 0,50  4,50  9,03  9,33  19,86  -15,12  b.d.  6,34
FIZ 3 20 6 600,4600 PLN
2017-01-31
 0,93  0,93  0,60  -0,67  -13,66  b.d.  b.d.  0,93
FIZ 7 28 5 1003,8100 PLN
2017-01-10
 0,59  0,78  b.d.  b.d.  b.d.  b.d.  b.d.  0,59
NB 5 4 117,8600 PLN
2017-02-16
 0,34  3,19  6,33  5,72  7,04  -1,93  3,75  3,78
NB 7 4 158,5500 PLN
2017-02-16
 0,79  4,20  11,34  8,25  16,10  9,80  36,92  6,80
NOVO 4 4 99,3200 PLN
2017-02-17
 0,43  10,56  20,17  14,17  27,66  -0,25  -14,36  13,31
 
Fundusze rynku pieniężnego
Fundusze polskiego rynku pieniężnego - skarbowe
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
ING 4 1 261,9300 PLN
2017-02-16
 0,01  0,16  0,39  0,51  0,93  4,76  12,22  0,24
Fundusze polskiego rynku pieniężnego - korporacyjne i pozostałe
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
KAHA 4 2 265,8200 PLN
2017-02-16
 0,04  0,23  0,37  0,60  1,13  5,39  13,75  0,31
KBC 1 7 2 245,1400 PLN
2017-02-16
 0,12  0,43  0,81  2,00  3,56  10,53  19,82  0,65
NB 2 2 138,1600 PLN
2017-02-16
 0,04  0,28  0,51  0,56  1,78  5,72  12,35  0,31
OPT 1 2 9,9700 PLN
2017-02-16
 0,00  0,10  -0,10  -1,68  -1,77  -0,99  b.d.  0,00
PIO 6 188,3500 PLN
2017-02-16
 0,04  0,20  0,39  0,42  1,39  4,64  11,81  0,32
SKAR 4 2 337,3500 PLN
2017-02-16
 0,01  0,32  0,55  0,62  1,45  5,11  12,68  0,39
UNK 4 2 209,2400 PLN
2017-02-17
 0,09  0,54  0,81  0,94  3,34  8,54  18,95  0,79
UNK 5 4 1706,6200 PLN
2017-02-17
 0,01  0,18  0,53  1,09  2,05  8,01  8,80  0,28
 
Fundusze obligacji
Fundusze obligacji polskich skarbowe
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
BPH 1 11 3350,3301 PLN
2017-02-16
 0,14  -0,07  0,34  -1,73  -0,05  9,85  17,06  0,11
CU 2 224,2900 PLN
2017-02-16
 0,18  -0,10  -0,18  -2,15  -0,96  6,23  17,84  0,21
DWS 2 2 313,8700 PLN
2017-02-16
 0,09  0,05  0,48  -1,28  1,33  9,43  20,39  0,17
ING 2 2 288,5600 PLN
2017-02-16
 0,09  0,27  0,73  -2,10  1,26  9,83  22,60  0,44
KAHA 3 16 273,8700 PLN
2017-02-16
 0,05  -0,28  -0,06  -3,39  -2,07  6,44  16,37  -0,08
NOVO 5 2 195,5800 PLN
2017-02-16
 -0,35  1,12  -2,53  -4,58  -3,15  5,78  18,23  -1,11
OPT 2 2 10,0100 PLN
2017-02-16
 0,00  0,00  -0,69  -3,66  -2,72  -0,10  b.d.  -0,30
SKAR 2 2 296,6300 PLN
2017-02-16
 0,03  0,01  -0,02  -2,14  0,20  8,87  21,35  0,05
Fundusze obligacji polskich - korporacyjne i pozostałe
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
ALL 2 3 165,5700 PLN
2017-02-16
 0,04  0,36  1,05  1,33  5,19  8,72  16,89  0,50
ALT 2 3 118,3300 PLN
2017-02-16
 0,15  0,85  2,73  2,54  4,38  11,04  b.d.  1,57
ARKA 2 3 20,6200 PLN
2017-02-16
 0,19  -0,39  -0,24  -3,55  -1,90  5,69  18,17  -0,19
KBC 2 7 3 229,2600 PLN
2017-02-16
 0,28  0,27  0,49  -0,08  0,73  13,60  26,04  0,43
PIO 2 16 55,7200 PLN
2017-02-16
 0,05  -0,14  0,25  -1,68  0,07  5,83  13,64  0,07
SEB 2 3 227,8700 PLN
2017-02-16
 -0,21  1,08  -0,99  -1,26  0,39  6,59  10,86  -0,38
UNK 2 3 332,3000 PLN
2017-02-17
 0,11  0,08  -0,46  -1,87  -1,02  6,68  18,29  0,03
Fundusze obligacji europejskich
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
TEMP 5 * 4 15,1300 EUR
2017-02-16
 0,33  -0,07  0,53  -1,63  5,14  14,02  32,26  -0,33
Fundusze obligacji USA
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
JB 1 ** 4 341,4300 USD
2017-02-16
 0,23  -0,19  -0,51  -3,51  0,57  4,33  5,61  0,19
SKAN 2 ** 4 19,6856 USD
2017-02-16
 0,01  0,17  0,80  -2,11  2,84  7,58  13,96  1,02
Fundusze obligacji - Świat rozwijający się
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
SCH 5 26 116,8102 PLN
2017-02-16
 0,46  2,41  3,66  -2,38  9,76  4,75  13,08  3,06
SKAN 3 ** 4 22,4969 USD
2017-02-16
 -0,40  1,15  4,10  -0,68  17,27  13,69  13,83  2,77
UNK 8 4 198,0400 PLN
2017-02-17
 0,48  0,38  -3,05  -5,91  -2,10  16,82  26,49  -1,99
Globalne Fundusze obligacji
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
TEMP 6 4 89,0400 PLN
2017-02-16
 -1,06  3,06  7,77  10,64  16,90  8,85  29,27  1,95
 
Fundusze - metale szlachetne
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
DWS 5 6 153,0000 PLN
2017-02-16
 0,49  3,25  2,60  -6,30  8,20  5,40  -29,40  6,45
ML 5 ** 6 34,0700 USD
2017-02-16
 1,91  10,12  17,08  -16,29  42,14  5,61  -41,67  15,41
SF 2 26 503,2200 PLN
2017-02-16
 1,41  4,31  3,11  -19,73  -22,87  -19,81  -43,07  8,90
 
Fundusze surowcowe
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
BPH 6 26 6 100,5100 PLN
2017-02-16
 -0,16  0,25  5,53  7,54  22,20  -28,36  -33,28  1,60
ML 6 ** 6 36,3700 USD
2017-02-16
 0,14  6,13  18,62  11,46  71,96  -23,14  -47,01  16,24
TEMP 9 6 8,0100 PLN
2017-02-16
 -1,23  -0,37  6,66  8,10  45,11  -25,35  b.d.  1,39
 
Fundusze nieruchomości
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
SCH 2 *26 133,4565 EUR
2017-02-16
 -0,02  1,00  5,59  -6,50  9,56  6,71  22,24  1,77
 
 
 
Pozycje inwestycyjne o zwiększonym bezpieczeństwie
Portfele o zwiększonym bezpieczeństwie
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
SCM 1 10 2 1127,4406 PLN
2017-02-16
 0,05  0,10  0,29  -0,96  0,46  6,54  b.d.  0,21
Fundusze gwarantowane
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn.22 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
SEG 2020 *6 3 128,9200 / 128,92 EUR
2017-02-15
 0,00  0,00  0,36  0,26  0,09  3,11  10,19  0,42
SEG 2021 *6 3 133,4900 / 133,49 EUR
2017-02-15
 0,00  0,00  0,18  0,22  0,10  3,94  11,45  0,23
SEG 2022 *6 3 134,2200 / 134,22 EUR
2017-02-15
 0,00  0,00  0,13  0,05  0,06  5,26  13,57  0,13
SEG 2023 *6 3 132,8600 / 132,86 EUR
2017-02-15
 0,00  0,00  0,06  0,03  0,06  6,14  14,30  0,09
SEG 2024 *6 3 134,3000 / 134,30 EUR
2017-02-15
 0,00  0,00  0,25  0,24  0,28  6,88  14,13  0,29
SEG 2025 *6 3 137,6300 / 137,63 EUR
2017-02-15
 0,00  0,00  0,12  0,00  0,08  8,73  15,88  0,17
SEG 2026 *6 3 140,3500 / 140,35 EUR
2017-02-15
 0,00  0,00  0,21  0,18  0,16  11,33  18,70  0,24
SEG 2027 *6 3 143,3700 / 143,37 EUR
2017-02-15
 0,00  0,00  0,13  0,11  0,12  13,58  21,22  0,24
SEG 2028 *6 3 144,8500 / 144,85 EUR
2017-02-15
 0,00  0,00  0,33  0,27  0,10  15,62  b.d.  0,37
SEG 2029 *6 3 158,8700 / 158,87 EUR
2017-02-15
 0,00  0,00  0,06  0,02  1,94  26,72  b.d.  1,58
SEG 2030 * 3 159,9200 / 159,92 EUR
2017-02-15
 0,00  0,00  0,36  0,03  2,57  b.d.  b.d.  2,36
SEG 2031 * 3 158,9200 / 158,92 EUR
2017-02-15
 0,00  0,00  0,03  0,03  1,50  b.d.  b.d.  1,64
 
Fundusze sekurytyzacyjne
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
FIZ 1 18 6 2349,7976 PLN
2017-01-31
 0,54  0,54  1,20  2,30  7,16  b.d.  b.d.  0,54
FIZ 2 19 6 2043,8165 PLN
2017-01-31
 1,18  1,18  1,60  1,57  4,64  b.d.  b.d.  1,18
 
Portfele modelowe
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
PM 1 13 4 2159,0176 PLN
2017-02-16
 0,38  3,84  10,54  6,48  11,26  -5,98  8,78  5,60
PM 2 13 3 2360,7756 PLN
2017-02-16
 0,14  1,49  3,27  0,25  2,82  -2,50  9,24  1,98
PM 3 13 5 1658,6920 PLN
2017-02-16
 0,68  7,05  20,67  14,97  22,90  -9,00  6,96  10,60
PM 4 13 5 2304,9223 PLN
2017-02-16
 0,52  5,41  15,44  10,65  17,05  -8,33  5,61  8,01
 
Rozwiązania dedykowane
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
PI D1 14 4 1047,9720 PLN
2017-02-16
 0,27  2,10  4,27  4,02  7,17  b.d.  b.d.  2,76
PI D2 14 5 1044,7347 PLN
2017-02-16
 0,49  4,00  8,26  8,28  13,88  b.d.  b.d.  5,26
PI D3 24 4 1047,4195 PLN
2017-02-16
 0,61  2,18  3,75  2,47  7,00  b.d.  b.d.  1,90
PI L1 15 4 1047,9720 PLN
2017-02-16
 0,27  2,10  4,27  4,02  7,17  b.d.  b.d.  2,76
PI L2 15 5 1044,7347 PLN
2017-02-16
 0,49  4,00  8,26  8,28  13,88  b.d.  b.d.  5,26
PI L3 25 4 1047,4195 PLN
2017-02-16
 0,61  2,18  3,75  2,47  7,00  b.d.  b.d.  1,90
Waluty
Kod Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
USD 4,0693 PLN
2017-02-17
 0,31  -0,72  -1,65  6,88  3,20  34,52  28,01  -2,63
EUR 4,3314 PLN
2017-02-17
 0,36  -1,04  -2,42  1,05  -1,35  4,50  3,52  -2,09

* - Cena jednostki przeliczana jest na PLN/EURO według średniego kursu NBP pomniejszonego/powiększonego w zależności od typu operacji o 0,2%. Aktualny średni kurs Euro NBP znajduje się na stronie www.nbp.pl.
** - Cena jednostki przeliczana jest na PLN/USD według średniego kursu NBP pomniejszonego/powiększonego w zależności od typu operacji o 0,2%. Aktualny średni kurs USD NBP znajduje się na stronie www.nbp.pl.
1 - limitowany dostęp, fundusze dostępne dla umów zawartych przed 19 stycznia 2006 r.
2 - limitowany dostęp, fundusze dostępne dla umów zawartych przed 30 czerwca 2006 r.
3 - limitowany dostęp, fundusze dostępne dla umów zawartych przed 17 września 2007 r.
4 - limitowany dostęp, fundusz dostępny dla umów zawartych przed 30 czerwca 2009 r.
5 - limitowany dostęp, fundusz dostępny dla umów zawartych przed 18 stycznia 2011 r.
6 - fundusz wyceniany raz w tygodniu.
7 - fundusz dostępny dla wybranych produktów (db Inwestuj w Przyszłość - Pasja Oszczędzania; db Inwestuj w Przyszłość - Pasja Oszczędzania II, db Inwestuj w Przyszłość – Navigator)
8 - limitowany dostęp, fundusz dostępny dla umów zawartych przed 1 sierpnia 2011 r.
9 - Fundusz dostępny jedynie w ramach Rachunku Lokacyjnego "Dystrybutor Zysków"
10 - Portfel dostępny jedynie w ramach produktu "Skandia Comfort"
11 - limitowany dostęp, fundusz dostępny dla umów zawartych przed 18 stycznia 2013 r.
12 - Fundusz niedostępny dla produktów: „db Inwestuj w Przyszłość – Pasja Oszczędzania” oraz „db Inwestuj w Przyszłość – Pasja Oszczędzania II”, „db Inwestuj w Przyszłość – Navigator”
13 - Zaprezentowana w tabeli cena jednostki ma charakter pomocniczy, służący prezentacji zmian wartości Portfela Modelowego w czasie, ustalanej w oparciu o wyceny Pozycji Inwestycyjnych wchodzących w skład danego Portfela Modelowego. Nie należy jej utożsamiać z ceną jednostki UFK.
14 - portfel dostępny dla wybranych produktów (Twoje Bezpieczeństwo, Vital, Vital Plus - umowy zawarte za pośrednictwem Idea Bank)
15 - portfel dostępny dla wybranych produktów (Global Selection, Vital Plus - umowy zawarte za pośrednictwem Lion's Bank)
16 - limitowany dostęp, fundusze dostępne dla umów zawartych przed 20 stycznia 2014 r.
17 - limitowany dostęp, fundusze dostępne dla umów zawartych przed 20 stycznia 2015
18 - Fundusz dostępny tylko w ramach produktu „Capital”
19 - Fundusz dostępny tylko w ramach produktu „Capital+”
20 - Fundusz dostępny tylko w ramach produktu „Trends”
21 - Fundusz dostępny tylko w ramach produktu „Active Dividend”
22 - Cena jednostki/Poziom gwarancji
23 - fundusz dostępny dla wybranych produktów (Kapitał)
24 - Fundusz (portfel) dostępny dla wybranych produktów (Twoje Bezpieczeństwo/ II, Vital, Vital Plus, Global Selection, Invest Life, Grand, Grand Plus, Strateg, Profit Saver, Expert Saver, Vital Saver oraz Optimum Saver - umowy zawarte za pośrednictwem Idea Bank S.A., Tax Care S.A. oraz Open Finance S.A.)
25 - Fundusz (portfel) dostępny dla wybranych produktów (Twoje Bezpieczeństwo/ II, Vital, Vital Plus, Global Selection, Invest Life, Grand, Grand Plus, Strateg, Profit Saver oraz Expert Saver - umowy zawarte za pośrednictwem Lion's Bank S.A.)
26 - limitowany dostęp, fundusz dostępny dla umów zawartych przed 20 stycznia 2016 r.
27 - Fundusz dostępny w ramach produktów: Total Invest, Multi Saver
28 - Fundusz dostępny w ramach produktów: MultiAsset Invest, MultiStrateg Invest
29 - Fundusz dostępny w ramach produktu Dynamic Invest

Prezentowana klasyfikacja funduszy do poszczególnych klas aktywów oraz ryzyka jest jedynie pomocnicza i została dokonana w oparciu o subiektywne kryteria zastosowane przez Vienna Life.

 

Serwis korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka). Więcej informacji jakich cookies używamy, w jakim celu oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz klikając w link Polityka cookies.