Filtruj
1 2 3 4 5 6
ZAZNACZ NA PONIŻSZEJ LIŚCIE FUNDUSZE DO PORÓWNANIA
 
 
Fundusze akcji krajów rozwijających się
Fundusze akcji polskich - dużych spółek
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
ALL 3 11 155,4400 PLN
2017-05-25
 0,92  0,48  2,22  18,18  19,32  -1,86  6,23  12,25
DWS 3 5 418,7700 PLN
2017-05-25
 0,73  4,44  6,96  22,97  29,51  8,59  41,89  18,00
SKAR 3 5 334,2700 PLN
2017-05-25
 1,31  1,13  5,74  24,70  34,16  15,02  52,32  19,22
Fundusze akcji polskich - małych i średnich spółek
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
ALL 1 17 149,0000 PLN
2017-05-25
 0,38  3,46  3,44  16,88  25,53  16,31  60,13  14,13
CU 1 187,4900 PLN
2017-05-25
 0,23  0,77  1,21  14,39  17,16  15,89  51,40  10,42
NB 4 6 114,1200 PLN
2017-05-25
 0,68  1,13  4,11  16,91  28,69  28,54  90,10  13,91
UNK 6 6 112,1600 PLN
2017-05-26
 -0,31  2,05  1,18  14,72  19,29  22,90  76,41  11,69
Fundusze akcji polskich - uniwersalne
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
ARKA 3 11 37,7700 PLN
2017-05-25
 1,07  0,83  4,08  22,75  27,21  12,95  38,71  16,22
CU 3 5 515,8800 PLN
2017-05-25
 0,98  1,85  3,45  18,90  25,00  17,60  55,04  13,71
FIZ 4 21 5 134,9100 PLN
2017-04-28
 0,20  -0,17  2,98  1,95  6,15  b.d.  b.d.  2,98
ING 3 5 341,9400 PLN
2017-05-25
 1,13  -0,02  3,07  21,83  29,28  21,09  66,35  16,23
IPO 1 17 132,6300 PLN
2017-05-25
 1,04  0,38  2,84  19,71  23,83  12,62  48,62  12,15
KAHA 2 26 401,8500 PLN
2017-05-25
 0,81  3,35  8,19  22,81  20,92  2,87  38,59  16,92
NB 3 144,0700 PLN
2017-05-25
 0,80  -0,17  5,41  23,46  25,98  11,44  44,62  16,91
OPT 3 5 9,5800 PLN
2017-05-25
 1,27  0,84  5,62  29,63  26,89  -3,43  b.d.  18,71
PIO 3 5 23,6200 PLN
2017-05-25
 0,90  0,68  3,46  20,26  23,92  -1,75  22,45  14,77
QUE 1 5 199,9300 PLN
2017-05-25
 0,54  0,05  3,39  18,22  21,39  18,28  62,27  13,55
SEB 3 26 200,9400 PLN
2017-05-26
 -0,79  -0,01  5,86  41,45  34,94  -8,51  9,07  28,89
UNK 3 5 231,4500 PLN
2017-05-26
 -0,56  0,17  3,71  21,32  24,76  11,63  51,80  14,49
Fundusze akcji - Europa - kraje rozwijające się
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
ALT 3 5 118,7200 PLN
2017-05-25
 0,27  1,28  4,21  7,79  6,00  14,31  b.d.  5,41
ARKA 1 26 44,2000 PLN
2017-05-25
 0,09  2,36  6,48  18,91  16,29  7,15  25,85  13,45
DWS 7 7 53,6400 PLN
2017-05-25
 0,64  0,98  2,05  12,97  13,19  7,88  42,66  11,89
DWS 8 7 168,0100 PLN
2017-05-25
 -0,76  0,44  4,63  13,47  -3,99  -10,46  1,61  10,53
ING 5A 5 176,2300 PLN
2017-05-25
 -0,45  1,04  4,91  17,75  14,12  13,00  61,28  13,01
ML 3 * 5 99,8800 EUR
2017-05-25
 0,00  -0,32  0,22  12,36  23,28  11,37  26,27  4,17
UNK 9 12 5 67,6600 PLN
2017-05-26
 -0,35  0,12  2,66  12,62  -3,52  -12,12  b.d.  9,01
Fundusze akcji - Świat - kraje rozwijające się
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
DWS 4 7 75,7900 PLN
2017-05-25
 0,88  -1,48  -1,90  7,73  24,02  19,71  22,28  6,37
DWS 6 7 5 219,6600 PLN
2017-05-25
 0,48  -2,15  -1,44  4,45  14,29  28,65  34,29  5,50
HSBC 1 ** 5 97,7640 USD
2017-05-25
 0,00  3,91  6,59  14,07  30,17  32,05  55,31  18,95
HSBC 3 ** 5 16,1590 USD
2017-05-25
 0,00  2,19  5,76  16,27  29,48  2,14  17,15  16,80
HSBC 4 ** 5 178,0380 USD
2017-05-25
 0,00  -2,06  8,07  22,22  30,68  0,70  54,34  21,25
ML 7 ** 5 60,9700 USD
2017-05-25
 0,00  -2,21  -2,98  11,26  21,48  -19,05  -15,94  10,31
NB 6 16 50,4700 PLN
2017-05-25
 -0,26  -1,89  -1,92  6,10  6,28  -23,63  -34,75  5,74
SCH 3 ** 5 13,2442 USD
2017-05-25
 0,73  4,23  8,43  20,63  30,78  4,86  23,20  19,30
SCH 6 5 54,2396 PLN
2017-05-25
 0,52  4,64  12,63  23,63  32,07  28,59  b.d.  24,81
TEMP 1 **26 37,7900 USD
2017-05-25
 0,69  3,76  9,00  21,16  33,72  3,25  17,69  19,14
TEMP 3 **26 35,5500 USD
2017-05-25
 1,14  3,58  6,37  19,90  39,96  1,77  17,48  16,48
TEMP 4 ** 5 15,4400 USD
2017-05-25
 0,78  1,25  7,15  18,40  34,49  5,39  12,45  17,68
TEMP 7 ** 5 19,3800 USD
2017-05-25
 0,05  2,70  7,73  14,74  19,33  -2,42  31,12  12,87
 
Fundusze akcji krajów rozwiniętych
Fundusze akcji - Europa Zachodnia
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
HSBC 2 * 5 79,1470 EUR
2017-05-25
 0,00  2,71  12,87  24,94  21,58  44,66  122,52  17,93
JB 2 * 5 279,4300 EUR
2017-05-25
 0,00  2,46  11,03  19,91  20,52  41,43  132,32  14,94
JPM 1 * 5 18,2600 EUR
2017-05-25
 0,22  1,56  7,92  15,79  14,55  26,02  96,98  10,67
JPM 2 * 5 24,3300 EUR
2017-05-25
 0,21  1,04  6,06  14,49  16,41  24,13  103,60  8,91
SCH 7 5 118,8980 PLN
2017-05-25
 -0,06  2,92  12,33  21,83  19,70  36,95  b.d.  14,12
SKAN 7 *17 18,3192 EUR
2017-05-25
 0,25  1,26  7,13  14,82  11,07  31,58  86,35  12,01
Fundusze akcji - USA
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
JPM 4 5 511,3200 PLN
2017-05-25
 0,79  -1,41  -1,39  2,85  12,32  13,19  b.d.  3,36
ML 2 ** 5 79,2500 USD
2017-05-25
 0,00  -1,31  -3,79  0,13  8,16  11,06  69,99  -1,81
SKAN 5 ** 5 27,0474 USD
2017-05-25
 0,07  0,55  -0,64  6,46  15,48  18,46  72,27  3,69
TEMP 8 5 25,0700 PLN
2017-05-25
 0,64  3,60  6,14  14,42  18,42  31,53  92,85  15,80
Fundusze akcji - Świat rozwinięty
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
FIZ 6 27 5 112,6800 PLN
2017-04-28
 1,14  1,42  2,68  3,59  4,12  b.d.  b.d.  2,68
FIZ 8 29 5 116,8200 PLN
2017-04-28
 0,21  -0,21  1,02  b.d.  b.d.  b.d.  b.d.  1,02
ING 7 5 184,5900 PLN
2017-05-25
 0,21  3,32  1,19  6,82  15,77  27,55  101,63  3,65
ML 1 ** 5 48,0200 USD
2017-05-25
 0,00  1,74  6,29  13,50  17,29  12,83  60,12  12,14
ML 4 ** 5 59,8600 USD
2017-05-25
 0,00  4,83  5,55  13,05  17,79  31,13  78,95  12,67
SCH 4 **26 8,5187 USD
2017-05-25
 0,13  3,69  3,65  9,48  15,42  20,15  49,98  9,89
SKAN 4 ** 5 3,8214 USD
2017-05-25
 1,54  0,61  2,29  13,53  34,07  14,19  42,71  14,92
TEMP 2 * 5 17,5700 EUR
2017-05-25
 0,11  -0,40  -1,01  5,84  16,28  22,35  84,17  2,33
 
Fundusze indeksowe
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
QUE 2 6 81,8100 PLN
2017-05-25
 2,43  0,83  12,72  65,54  58,03  -15,56  24,07  43,48
QUE 3 6 69,1800 PLN
2017-05-25
 -1,30  -0,99  -7,40  -26,27  -27,00  -14,10  -36,99  -19,74
 
Fundusze sektorowe
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
DWS 9 5 103,9700 PLN
2017-05-25
 0,94  2,67  5,56  22,03  32,11  44,60  104,87  15,73
ML 9 ** 5 36,7600 USD
2017-05-25
 0,00  1,77  4,73  12,55  8,95  28,08  114,47  13,25
 
Fundusze alternatywne
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
SF 1 69,7400 PLN
2017-05-25
 0,03  1,72  -0,99  1,03  -11,11  -1,64  -14,06  1,83
 
Fundusze mieszane
Fundusze mieszane
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
BPH 4 1 2,2300 PLN
2017-05-25
 0,00  0,00  1,36  8,78  8,78  1,36  20,54  6,19
DWS 1 1 526,3200 PLN
2017-05-25
 0,47  2,52  4,60  13,54  21,99  34,85  87,61  9,63
ING 1 1 332,8700 PLN
2017-05-25
 0,61  0,17  2,30  12,63  16,10  15,19  46,00  9,80
KAHA 1 1 221,9500 PLN
2017-05-25
 0,27  0,53  2,22  5,95  1,12  -12,35  3,75  5,03
NB 1 4 155,8300 PLN
2017-05-25
 0,28  0,99  3,94  10,71  10,60  8,81  45,99  8,36
PIO 1 1 123,9100 PLN
2017-05-25
 0,63  0,72  3,12  13,62  14,96  0,67  18,26  10,02
SEB 1 1 189,6000 PLN
2017-05-26
 -0,41  -0,25  4,19  25,95  23,95  -4,34  5,56  18,98
UNK 1 1 334,3600 PLN
2017-05-26
 -0,33  0,19  2,43  12,83  13,87  8,94  33,25  9,22
Fundusze aktywnej alokacji/absolutnej stopy zwrotu
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
ALT 1 4 144,6700 PLN
2017-05-25
 0,23  0,03  0,68  3,17  4,75  11,29  b.d.  2,41
BPH 7 16 1209,3800 PLN
2017-05-25
 0,20  1,03  2,95  8,91  9,59  16,68  10,20  6,52
EQU 1 1217 12,5000 PLN
2017-05-25
 0,64  1,21  3,31  12,41  24,75  3,31  25,25  10,13
FIZ 3 20 6 596,1900 PLN
2017-04-28
 1,73  1,34  0,22  -1,70  -8,29  b.d.  b.d.  0,22
FIZ 7 28 5 1038,3400 PLN
2017-05-10
 0,96  0,96  2,39  4,24  b.d.  b.d.  b.d.  4,05
NB 5 4 126,2400 PLN
2017-05-25
 0,37  2,56  6,68  12,94  10,63  10,11  18,95  11,16
NB 7 4 164,7000 PLN
2017-05-25
 0,65  0,72  3,68  15,20  12,80  17,23  50,10  10,94
NOVO 4 4 103,7500 PLN
2017-05-26
 -0,31  -0,71  2,99  25,62  22,39  3,07  -3,14  18,37
 
Fundusze rynku pieniężnego
Fundusze polskiego rynku pieniężnego - skarbowe
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
ING 4 1 262,9100 PLN
2017-05-25
 -0,01  0,13  0,36  0,77  1,13  4,31  11,53  0,62
Fundusze polskiego rynku pieniężnego - korporacyjne i pozostałe
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
KAHA 4 2 267,3600 PLN
2017-05-25
 0,02  0,26  0,59  1,00  1,45  5,09  13,11  0,89
KBC 1 7 2 247,5000 PLN
2017-05-25
 -0,01  0,44  1,06  2,18  3,64  10,13  18,92  1,62
NB 2 2 139,6100 PLN
2017-05-25
 0,01  0,39  1,00  1,65  2,44  5,66  12,67  1,36
OPT 1 2 9,9500 PLN
2017-05-25
 -0,10  -0,40  -0,30  -0,20  -1,68  -1,78  b.d.  -0,20
PIO 6 189,5300 PLN
2017-05-25
 0,00  0,20  0,65  1,20  1,50  4,57  11,17  0,95
SKAR 4 2 340,2200 PLN
2017-05-25
 0,01  0,30  0,84  1,46  1,94  5,27  12,28  1,25
UNK 4 2 211,8300 PLN
2017-05-26
 0,06  0,50  1,23  2,21  3,37  8,22  17,95  2,03
UNK 5 4 1716,6801 PLN
2017-05-26
 0,01  0,18  0,55  1,09  2,12  7,69  7,87  0,87
 
Fundusze obligacji
Fundusze obligacji polskich skarbowe
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
BPH 1 11 3378,0000 PLN
2017-05-25
 0,02  0,33  0,78  1,38  0,04  8,01  17,88  0,93
CU 2 227,5800 PLN
2017-05-25
 0,02  0,41  1,51  1,68  0,39  5,47  17,85  1,68
DWS 2 2 320,5600 PLN
2017-05-25
 0,05  0,63  1,97  2,62  2,74  9,42  21,52  2,30
ING 2 2 296,1400 PLN
2017-05-25
 0,04  0,49  2,31  3,31  2,79  9,41  24,00  3,08
KAHA 3 16 279,0200 PLN
2017-05-25
 0,07  0,59  1,77  1,87  -0,19  5,06  17,14  1,79
NOVO 5 2 196,1900 PLN
2017-05-25
 -0,04  -1,47  -0,71  -0,77  -3,83  1,85  16,93  -0,80
OPT 2 2 10,0300 PLN
2017-05-25
 -0,10  -0,30  0,00  -0,10  -2,34  -1,57  b.d.  -0,10
SKAR 2 2 303,6600 PLN
2017-05-25
 0,04  0,52  2,44  2,42  1,75  7,92  22,47  2,42
Fundusze obligacji polskich - korporacyjne i pozostałe
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
ALL 2 3 166,8000 PLN
2017-05-25
 0,02  0,25  0,62  1,66  3,59  6,92  17,32  1,24
ALT 2 3 121,1100 PLN
2017-05-25
 0,07  1,10  2,24  5,18  4,84  11,61  b.d.  3,96
ARKA 2 3 21,1500 PLN
2017-05-25
 0,09  0,67  2,37  2,27  0,52  5,43  19,29  2,37
KBC 2 7 3 233,8000 PLN
2017-05-25
 -0,03  0,39  2,05  2,86  2,68  11,56  26,06  2,42
PIO 2 16 56,6900 PLN
2017-05-25
 0,07  0,44  1,65  1,98  1,32  5,82  14,06  1,81
SEB 2 3 228,2300 PLN
2017-05-25
 0,00  -1,11  -0,55  -0,07  -0,57  4,05  9,34  -0,22
UNK 2 3 339,5800 PLN
2017-05-26
 0,06  0,54  2,14  2,17  1,23  5,62  18,76  2,22
Fundusze obligacji europejskich
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
TEMP 5 * 4 15,2800 EUR
2017-05-25
 0,07  0,39  0,53  1,66  2,83  12,11  31,95  0,66
Fundusze obligacji USA
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
JB 1 ** 4 346,2500 USD
2017-05-25
 0,00  0,65  0,69  1,59  0,24  4,14  5,93  1,61
SKAN 2 ** 4 20,0798 USD
2017-05-25
 0,01  0,70  1,39  3,71  1,94  8,29  14,62  3,04
Fundusze obligacji - Świat rozwijający się
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
SCH 5 26 118,5125 PLN
2017-05-25
 0,15  0,35  1,46  5,24  5,69  2,67  16,85  4,56
SKAN 3 ** 4 23,4363 USD
2017-05-25
 0,39  1,03  3,23  9,15  12,34  10,36  19,19  7,06
UNK 8 4 198,3100 PLN
2017-05-26
 0,06  -0,05  -0,59  -1,42  -4,30  6,66  22,44  -1,86
Globalne Fundusze obligacji
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
TEMP 6 4 90,2000 PLN
2017-05-25
 0,23  -0,99  0,85  8,35  12,62  5,88  36,15  3,27
 
Fundusze - metale szlachetne
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
DWS 5 6 147,0300 PLN
2017-05-25
 0,10  -1,14  -4,12  1,15  -1,12  3,67  -27,17  2,30
ML 5 ** 6 30,6900 USD
2017-05-25
 0,00  -0,87  -8,39  11,97  3,82  4,42  -34,92  3,96
SF 2 26 501,2600 PLN
2017-05-25
 0,00  -0,05  -1,40  4,79  -10,36  -16,80  -39,69  8,47
 
Fundusze surowcowe
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
BPH 6 26 6 98,0000 PLN
2017-05-25
 -0,08  0,75  -2,04  0,74  7,09  -31,35  -28,76  -0,94
ML 6 ** 6 32,5100 USD
2017-05-25
 0,00  -1,31  -6,58  2,81  28,35  -29,69  -39,89  3,90
TEMP 9 6 7,0400 PLN
2017-05-25
 -2,22  -5,25  -9,51  -8,33  0,28  -39,36  -22,47  -10,89
 
Fundusze nieruchomości
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
SCH 2 *26 138,7988 EUR
2017-05-25
 0,47  0,70  1,84  9,36  1,34  5,66  29,96  5,84
 
 
 
Pozycje inwestycyjne o zwiększonym bezpieczeństwie
Portfele o zwiększonym bezpieczeństwie
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
SCM 1 10 2 1142,6464 PLN
2017-05-25
 0,02  0,34  1,29  1,70  1,40  5,95  b.d.  1,57
Fundusze gwarantowane
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn.22 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
SEG 2020 *6 3 128,9200 / 128,92 EUR
2017-05-17
 0,00  0,00  0,00  0,37  0,18  1,58  7,17  0,42
SEG 2021 *6 3 133,4900 / 133,49 EUR
2017-05-17
 0,00  0,00  0,00  0,20  0,16  1,99  7,84  0,23
SEG 2022 *6 3 134,2200 / 134,22 EUR
2017-05-17
 0,00  0,00  0,00  0,14  0,04  2,78  9,46  0,13
SEG 2023 *6 3 132,8600 / 132,86 EUR
2017-05-17
 0,00  0,00  0,00  0,09  0,07  3,35  9,66  0,09
SEG 2024 *6 3 134,3000 / 134,30 EUR
2017-05-17
 0,00  0,00  0,00  0,28  0,29  3,69  9,71  0,29
SEG 2025 *6 3 137,6300 / 137,63 EUR
2017-05-17
 0,00  0,00  0,00  0,17  0,12  5,00  11,52  0,17
SEG 2026 *6 3 140,3500 / 140,35 EUR
2017-05-17
 0,00  0,00  0,00  0,24  0,12  6,99  14,01  0,24
SEG 2027 *6 3 143,3700 / 143,37 EUR
2017-05-17
 0,00  0,00  0,00  0,20  0,15  8,81  16,45  0,24
SEG 2028 *6 3 144,8500 / 144,85 EUR
2017-05-17
 0,00  0,00  0,00  0,34  0,17  10,54  b.d.  0,37
SEG 2029 *6 3 158,8700 / 158,87 EUR
2017-05-17
 0,00  0,00  0,00  1,91  0,26  20,61  b.d.  1,58
SEG 2030 * 3 159,9200 / 159,92 EUR
2017-05-17
 0,00  0,00  0,00  2,64  0,88  b.d.  b.d.  2,36
SEG 2031 * 3 158,9200 / 158,92 EUR
2017-05-17
 0,00  0,00  0,00  1,92  0,03  b.d.  b.d.  1,64
 
Fundusze sekurytyzacyjne
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
FIZ 1 18 6 2369,6204 PLN
2017-04-28
 0,32  0,30  1,39  2,28  5,85  b.d.  b.d.  1,39
FIZ 2 19 6 2041,6915 PLN
2017-04-28
 0,27  0,67  1,08  1,08  3,48  b.d.  b.d.  1,08
 
Portfele modelowe
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
PM 1 13 4 2224,0450 PLN
2017-05-25
 0,56  0,34  2,67  13,23  11,55  -3,52  18,17  8,78
PM 2 13 3 2389,8540 PLN
2017-05-25
 0,16  -0,02  0,97  4,56  2,99  -2,21  13,33  3,24
PM 3 13 5 1747,5466 PLN
2017-05-25
 1,10  0,78  4,93  25,61  23,30  -4,10  23,66  16,52
PM 4 13 5 2401,5798 PLN
2017-05-25
 0,82  0,56  3,81  19,23  17,29  -4,73  17,15  12,54
 
Rozwiązania dedykowane
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
PI D1 14 4 1073,3874 PLN
2017-05-25
 0,25  0,66  2,37  6,43  7,70  6,94  b.d.  5,25
PI D2 14 5 1083,0782 PLN
2017-05-25
 0,47  0,88  3,64  11,40  14,00  8,14  b.d.  9,12
PI D3 24 4 1065,8388 PLN
2017-05-25
 0,22  0,37  2,23  5,25  3,89  b.d.  b.d.  3,70
PI L1 15 4 1073,3874 PLN
2017-05-25
 0,25  0,66  2,37  6,43  7,70  6,94  b.d.  5,25
PI L2 15 5 1083,0782 PLN
2017-05-25
 0,47  0,88  3,64  11,40  14,00  8,14  b.d.  9,12
PI L3 25 4 1065,8388 PLN
2017-05-25
 0,22  0,37  2,23  5,25  3,89  b.d.  b.d.  3,70
Waluty
Kod Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
USD 3,7248 PLN
2017-05-26
 0,19  -3,89  -8,44  -10,52  -6,14  22,26  7,69  -10,88
EUR 4,1803 PLN
2017-05-26
 0,02  -1,07  -3,01  -5,22  -5,50  0,58  -3,92  -5,51

* - Cena jednostki przeliczana jest na PLN/EURO według średniego kursu NBP pomniejszonego/powiększonego w zależności od typu operacji o 0,2%. Aktualny średni kurs Euro NBP znajduje się na stronie www.nbp.pl.
** - Cena jednostki przeliczana jest na PLN/USD według średniego kursu NBP pomniejszonego/powiększonego w zależności od typu operacji o 0,2%. Aktualny średni kurs USD NBP znajduje się na stronie www.nbp.pl.
1 - limitowany dostęp, fundusze dostępne dla umów zawartych przed 19 stycznia 2006 r.
2 - limitowany dostęp, fundusze dostępne dla umów zawartych przed 30 czerwca 2006 r.
3 - limitowany dostęp, fundusze dostępne dla umów zawartych przed 17 września 2007 r.
4 - limitowany dostęp, fundusz dostępny dla umów zawartych przed 30 czerwca 2009 r.
5 - limitowany dostęp, fundusz dostępny dla umów zawartych przed 18 stycznia 2011 r.
6 - fundusz wyceniany raz w tygodniu.
7 - fundusz dostępny dla wybranych produktów (db Inwestuj w Przyszłość - Pasja Oszczędzania; db Inwestuj w Przyszłość - Pasja Oszczędzania II, db Inwestuj w Przyszłość – Navigator)
8 - limitowany dostęp, fundusz dostępny dla umów zawartych przed 1 sierpnia 2011 r.
9 - Fundusz dostępny jedynie w ramach Rachunku Lokacyjnego "Dystrybutor Zysków"
10 - Portfel dostępny jedynie w ramach produktu "Skandia Comfort"
11 - limitowany dostęp, fundusz dostępny dla umów zawartych przed 18 stycznia 2013 r.
12 - Fundusz niedostępny dla produktów: „db Inwestuj w Przyszłość – Pasja Oszczędzania” oraz „db Inwestuj w Przyszłość – Pasja Oszczędzania II”, „db Inwestuj w Przyszłość – Navigator”
13 - Zaprezentowana w tabeli cena jednostki ma charakter pomocniczy, służący prezentacji zmian wartości Portfela Modelowego w czasie, ustalanej w oparciu o wyceny Pozycji Inwestycyjnych wchodzących w skład danego Portfela Modelowego. Nie należy jej utożsamiać z ceną jednostki UFK.
14 - portfel dostępny dla wybranych produktów (Twoje Bezpieczeństwo, Vital, Vital Plus - umowy zawarte za pośrednictwem Idea Bank)
15 - portfel dostępny dla wybranych produktów (Global Selection, Vital Plus - umowy zawarte za pośrednictwem Lion's Bank)
16 - limitowany dostęp, fundusze dostępne dla umów zawartych przed 20 stycznia 2014 r.
17 - limitowany dostęp, fundusze dostępne dla umów zawartych przed 20 stycznia 2015
18 - Fundusz dostępny tylko w ramach produktu „Capital”
19 - Fundusz dostępny tylko w ramach produktu „Capital+”
20 - Fundusz dostępny tylko w ramach produktu „Trends”
21 - Fundusz dostępny tylko w ramach produktu „Active Dividend”
22 - Cena jednostki/Poziom gwarancji
23 - fundusz dostępny dla wybranych produktów (Kapitał)
24 - Fundusz (portfel) dostępny dla wybranych produktów (Twoje Bezpieczeństwo/ II, Vital, Vital Plus, Global Selection, Invest Life, Grand, Grand Plus, Strateg, Profit Saver, Expert Saver, Vital Saver oraz Optimum Saver - umowy zawarte za pośrednictwem Idea Bank S.A., Tax Care S.A. oraz Open Finance S.A.)
25 - Fundusz (portfel) dostępny dla wybranych produktów (Twoje Bezpieczeństwo/ II, Vital, Vital Plus, Global Selection, Invest Life, Grand, Grand Plus, Strateg, Profit Saver oraz Expert Saver - umowy zawarte za pośrednictwem Lion's Bank S.A.)
26 - limitowany dostęp, fundusz dostępny dla umów zawartych przed 20 stycznia 2016 r.
27 - Fundusz dostępny w ramach produktów: Total Invest, Multi Saver
28 - Fundusz dostępny w ramach produktów: MultiAsset Invest, MultiStrateg Invest
29 - Fundusz dostępny w ramach produktu Dynamic Invest

Prezentowana klasyfikacja funduszy do poszczególnych klas aktywów oraz ryzyka jest jedynie pomocnicza i została dokonana w oparciu o subiektywne kryteria zastosowane przez Vienna Life.

 

Serwis korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka). Więcej informacji jakich cookies używamy, w jakim celu oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz klikając w link Polityka cookies.