Filtruj
1 2 3 4 5 6
ZAZNACZ NA PONIŻSZEJ LIŚCIE FUNDUSZE DO PORÓWNANIA
 
 
Fundusze akcji krajów rozwijających się
Fundusze akcji polskich - dużych spółek
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
ALL 3 11 154,3300 PLN
2017-05-26
 -0,71  -0,84  1,49  17,33  18,47  -2,91  5,47  11,45
DWS 3 5 417,5900 PLN
2017-05-26
 -0,28  4,25  6,66  22,62  29,14  7,65  41,49  17,67
SKAR 3 5 332,7500 PLN
2017-05-26
 -0,45  0,63  5,26  24,14  33,55  13,98  51,63  18,68
Fundusze akcji polskich - małych i średnich spółek
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
ALL 1 17 148,7200 PLN
2017-05-26
 -0,19  3,28  3,25  16,66  25,29  15,49  59,83  13,92
CU 1 187,0200 PLN
2017-05-26
 -0,25  0,81  0,96  14,10  16,87  14,97  51,02  10,15
NB 4 6 113,6100 PLN
2017-05-26
 -0,45  0,23  3,64  16,39  28,11  27,39  89,26  13,41
UNK 6 6 112,1600 PLN
2017-05-26
 -0,31  2,05  1,18  14,72  19,29  22,90  76,41  11,69
Fundusze akcji polskich - uniwersalne
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
ARKA 3 11 37,4800 PLN
2017-05-26
 -0,77  -0,53  3,28  21,81  26,24  11,58  37,64  15,32
CU 3 5 513,0900 PLN
2017-05-26
 -0,54  1,10  2,89  18,26  24,33  16,32  54,20  13,10
FIZ 4 21 5 134,9100 PLN
2017-04-28
 0,20  -0,17  2,98  1,95  6,15  b.d.  b.d.  2,98
ING 3 5 338,4900 PLN
2017-05-26
 -1,01  -1,92  2,03  20,61  27,97  19,50  64,68  15,06
IPO 1 17 131,5200 PLN
2017-05-26
 -0,84  -1,18  1,98  18,71  22,79  11,05  47,38  11,21
KAHA 2 26 398,5600 PLN
2017-05-26
 -0,82  1,81  7,31  21,81  19,93  1,79  37,45  15,96
NB 3 142,8800 PLN
2017-05-26
 -0,83  -1,95  4,54  22,44  24,94  9,97  43,43  15,95
OPT 3 5 9,4900 PLN
2017-05-26
 -0,94  -0,84  4,63  28,42  25,70  -4,62  b.d.  17,60
PIO 3 5 23,4400 PLN
2017-05-26
 -0,76  -0,72  2,67  19,35  22,98  -2,82  21,51  13,90
QUE 1 5 199,6700 PLN
2017-05-26
 -0,13  -0,35  3,25  18,06  21,23  17,49  62,06  13,40
SEB 3 26 200,9400 PLN
2017-05-26
 -0,79  -0,01  5,86  41,45  34,94  -8,51  9,07  28,89
UNK 3 5 231,4500 PLN
2017-05-26
 -0,56  0,17  3,71  21,32  24,76  11,63  51,80  14,49
Fundusze akcji - Europa - kraje rozwijające się
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
ALT 3 5 118,7800 PLN
2017-05-26
 0,05  0,87  4,27  7,84  6,05  14,33  b.d.  5,46
ARKA 1 26 44,0500 PLN
2017-05-26
 -0,34  1,94  6,12  18,51  15,89  5,94  25,43  13,06
DWS 7 7 53,5800 PLN
2017-05-26
 -0,11  1,82  1,94  12,85  13,06  6,97  42,50  11,76
DWS 8 7 167,0300 PLN
2017-05-26
 -0,58  -0,49  4,02  12,80  -4,55  -10,77  1,02  9,89
ING 5A 5 175,1500 PLN
2017-05-26
 -0,61  0,48  4,27  17,03  13,42  11,70  60,29  12,32
ML 3 * 5 99,9800 EUR
2017-05-26
 0,10  -0,66  0,32  12,48  23,40  11,03  26,40  4,28
UNK 9 12 5 67,6600 PLN
2017-05-26
 -0,35  0,12  2,66  12,62  -3,52  -12,12  b.d.  9,01
Fundusze akcji - Świat - kraje rozwijające się
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
DWS 4 7 75,8500 PLN
2017-05-26
 0,08  -1,21  -1,83  7,82  24,12  19,37  22,38  6,46
DWS 6 7 5 221,5200 PLN
2017-05-26
 0,85  -1,76  -0,61  5,34  15,26  29,76  35,43  6,40
HSBC 1 ** 5 97,7480 USD
2017-05-26
 -0,02  3,80  6,57  14,05  30,15  30,57  55,28  18,93
HSBC 3 ** 5 16,3590 USD
2017-05-26
 1,24  3,13  7,07  17,71  31,08  3,41  18,60  18,24
HSBC 4 ** 5 184,0820 USD
2017-05-26
 3,39  1,45  11,74  26,37  35,12  5,90  59,57  25,37
ML 7 ** 5 61,3900 USD
2017-05-26
 0,69  -1,67  -2,31  12,03  22,32  -18,44  -15,36  11,07
NB 6 16 50,5200 PLN
2017-05-26
 0,10  -2,02  -1,83  6,20  6,38  -23,63  -34,69  5,85
SCH 3 ** 5 13,2457 USD
2017-05-26
 0,01  3,98  8,44  20,64  30,80  5,04  23,22  19,31
SCH 6 5 54,4234 PLN
2017-05-26
 0,34  4,52  13,01  24,05  32,52  28,78  b.d.  25,23
TEMP 1 **26 37,9000 USD
2017-05-26
 0,29  4,12  9,32  21,51  34,11  3,10  18,03  19,48
TEMP 3 **26 35,6100 USD
2017-05-26
 0,17  3,07  6,55  20,10  40,20  2,24  17,68  16,68
TEMP 4 ** 5 15,4900 USD
2017-05-26
 0,32  1,71  7,49  18,79  34,93  5,95  12,82  18,06
TEMP 7 ** 5 19,4900 USD
2017-05-26
 0,57  2,63  8,34  15,39  20,01  -2,16  31,87  13,51
 
Fundusze akcji krajów rozwiniętych
Fundusze akcji - Europa Zachodnia
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
HSBC 2 * 5 79,1500 EUR
2017-05-26
 0,00  2,37  12,88  24,94  21,58  41,49  122,53  17,93
JB 2 * 5 279,8700 EUR
2017-05-26
 0,16  2,16  11,21  20,10  20,71  40,44  132,68  15,12
JPM 1 * 5 18,2000 EUR
2017-05-26
 -0,33  1,17  7,57  15,41  14,18  24,74  96,33  10,30
JPM 2 * 5 24,2500 EUR
2017-05-26
 -0,33  0,29  5,71  14,12  16,03  22,85  102,93  8,55
SCH 7 5 118,5002 PLN
2017-05-26
 -0,33  2,61  11,96  21,42  19,30  35,03  b.d.  13,73
SKAN 7 *17 18,2514 EUR
2017-05-26
 -0,37  0,89  6,74  14,40  10,66  31,09  85,66  11,60
Fundusze akcji - USA
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
JPM 4 5 509,8600 PLN
2017-05-26
 -0,29  -1,93  -1,67  2,56  12,00  12,87  b.d.  3,07
ML 2 ** 5 79,0600 USD
2017-05-26
 -0,24  -1,58  -4,02  -0,11  7,90  10,48  69,58  -2,04
SKAN 5 ** 5 27,1018 USD
2017-05-26
 0,20  0,15  -0,44  6,68  15,71  18,70  72,62  3,89
TEMP 8 5 25,0800 PLN
2017-05-26
 0,04  3,55  6,18  14,47  18,47  31,45  92,92  15,84
Fundusze akcji - Świat rozwinięty
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
FIZ 6 27 5 112,6800 PLN
2017-04-28
 1,14  1,42  2,68  3,59  4,12  b.d.  b.d.  2,68
FIZ 8 29 5 116,8200 PLN
2017-04-28
 0,21  -0,21  1,02  b.d.  b.d.  b.d.  b.d.  1,02
ING 7 5 183,5900 PLN
2017-05-26
 -0,54  1,29  0,64  6,24  15,15  25,36  100,54  3,09
ML 1 ** 5 48,4900 USD
2017-05-26
 0,98  2,54  7,33  14,61  18,44  13,16  61,69  13,24
ML 4 ** 5 60,0300 USD
2017-05-26
 0,28  4,67  5,85  13,37  18,12  29,35  79,46  12,99
SCH 4 **26 8,5166 USD
2017-05-26
 -0,02  3,10  3,63  9,45  15,40  18,62  49,94  9,87
SKAN 4 ** 5 3,8387 USD
2017-05-26
 0,45  0,63  2,76  14,04  34,68  14,44  43,35  15,44
TEMP 2 * 5 17,5900 EUR
2017-05-26
 0,11  -0,79  -0,90  5,96  16,41  22,24  84,38  2,45
 
Fundusze indeksowe
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
QUE 2 6 79,9200 PLN
2017-05-26
 -2,31  -4,82  10,11  61,72  54,38  -17,75  21,20  40,16
QUE 3 6 70,0600 PLN
2017-05-26
 1,27  2,28  -6,22  -25,33  -26,07  -12,83  -36,19  -18,71
 
Fundusze sektorowe
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
DWS 9 5 104,0400 PLN
2017-05-26
 0,07  3,70  5,64  22,11  32,20  43,78  105,00  15,81
ML 9 ** 5 37,0000 USD
2017-05-26
 0,65  1,73  5,41  13,29  9,66  28,43  115,87  13,99
 
Fundusze alternatywne
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
SF 1 69,7200 PLN
2017-05-26
 -0,03  1,06  -1,02  1,00  -11,14  -2,30  -14,09  1,80
 
Fundusze mieszane
Fundusze mieszane
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
BPH 4 1 2,2300 PLN
2017-05-26
 0,00  -0,45  1,36  8,78  8,78  0,90  20,54  6,19
DWS 1 1 527,1200 PLN
2017-05-26
 0,15  3,21  4,76  13,71  22,18  34,51  87,89  9,80
ING 1 1 331,0800 PLN
2017-05-26
 -0,54  -0,89  1,75  12,02  15,48  14,39  45,21  9,21
KAHA 1 1 221,4500 PLN
2017-05-26
 -0,23  0,10  1,99  5,71  0,89  -12,89  3,52  4,79
NB 1 4 155,5300 PLN
2017-05-26
 -0,19  0,34  3,74  10,50  10,39  8,18  45,71  8,15
PIO 1 1 123,3400 PLN
2017-05-26
 -0,46  -0,23  2,65  13,09  14,43  -0,01  17,71  9,51
SEB 1 1 189,6000 PLN
2017-05-26
 -0,41  -0,25  4,19  25,95  23,95  -4,34  5,56  18,98
UNK 1 1 334,3600 PLN
2017-05-26
 -0,33  0,19  2,43  12,83  13,87  8,94  33,25  9,22
Fundusze aktywnej alokacji/absolutnej stopy zwrotu
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
ALT 1 4 144,3200 PLN
2017-05-26
 -0,24  -0,54  0,43  2,92  4,50  10,73  b.d.  2,16
BPH 7 16 1210,2600 PLN
2017-05-26
 0,07  0,95  3,03  8,99  9,67  16,45  10,28  6,60
EQU 1 1217 12,4600 PLN
2017-05-26
 -0,32  0,56  2,98  12,05  24,35  2,64  24,85  9,78
FIZ 3 20 6 596,1900 PLN
2017-04-28
 1,73  1,34  0,22  -1,70  -8,29  b.d.  b.d.  0,22
FIZ 7 28 5 1038,3400 PLN
2017-05-10
 0,96  0,96  2,39  4,24  b.d.  b.d.  b.d.  4,05
NB 5 4 125,4500 PLN
2017-05-26
 -0,63  1,89  6,01  12,23  9,94  8,69  18,20  10,46
NB 7 4 163,2900 PLN
2017-05-26
 -0,86  -0,56  2,79  14,21  11,83  15,53  48,81  9,99
NOVO 4 4 103,7500 PLN
2017-05-26
 -0,31  -0,71  2,99  25,62  22,39  3,07  -3,14  18,37
 
Fundusze rynku pieniężnego
Fundusze polskiego rynku pieniężnego - skarbowe
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
ING 4 1 262,9300 PLN
2017-05-26
 0,01  0,14  0,37  0,78  1,13  4,30  11,54  0,62
Fundusze polskiego rynku pieniężnego - korporacyjne i pozostałe
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
KAHA 4 2 267,4400 PLN
2017-05-26
 0,03  0,28  0,62  1,03  1,48  5,10  13,14  0,92
KBC 1 7 2 247,4500 PLN
2017-05-26
 -0,02  0,42  1,04  2,16  3,62  10,07  18,90  1,60
NB 2 2 139,6600 PLN
2017-05-26
 0,04  0,42  1,03  1,69  2,47  5,67  12,71  1,40
OPT 1 2 9,9500 PLN
2017-05-26
 0,00  -0,30  -0,30  -0,20  -1,68  -1,78  b.d.  -0,20
PIO 6 189,5600 PLN
2017-05-26
 0,02  0,22  0,66  1,21  1,52  4,57  11,19  0,97
SKAR 4 2 340,2700 PLN
2017-05-26
 0,01  0,31  0,86  1,47  1,95  5,27  12,30  1,26
UNK 4 2 211,8300 PLN
2017-05-26
 0,06  0,50  1,23  2,21  3,37  8,22  17,95  2,03
UNK 5 4 1716,6801 PLN
2017-05-26
 0,01  0,18  0,55  1,09  2,12  7,69  7,87  0,87
 
Fundusze obligacji
Fundusze obligacji polskich skarbowe
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
BPH 1 11 3380,4700 PLN
2017-05-26
 0,07  0,41  0,85  1,45  0,11  8,05  17,96  1,01
CU 2 227,8200 PLN
2017-05-26
 0,11  0,52  1,62  1,79  0,49  5,48  17,97  1,79
DWS 2 2 321,0300 PLN
2017-05-26
 0,15  0,76  2,12  2,77  2,89  9,51  21,70  2,45
ING 2 2 296,6100 PLN
2017-05-26
 0,16  0,68  2,47  3,48  2,95  9,51  24,19  3,24
KAHA 3 16 279,4600 PLN
2017-05-26
 0,16  0,79  1,93  2,03  -0,04  5,14  17,33  1,96
NOVO 5 2 196,1900 PLN
2017-05-26
 0,00  -1,20  -0,71  -0,77  -3,83  1,80  16,93  -0,80
OPT 2 2 10,0400 PLN
2017-05-26
 0,10  -0,10  0,10  0,00  -2,24  -1,47  b.d.  0,00
SKAR 2 2 303,9800 PLN
2017-05-26
 0,11  0,64  2,55  2,53  1,86  7,91  22,60  2,53
Fundusze obligacji polskich - korporacyjne i pozostałe
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
ALL 2 3 166,8200 PLN
2017-05-26
 0,01  0,26  0,63  1,67  3,60  6,92  17,34  1,26
ALT 2 3 121,3100 PLN
2017-05-26
 0,17  1,29  2,41  5,35  5,01  11,78  b.d.  4,13
ARKA 2 3 21,2000 PLN
2017-05-26
 0,24  0,90  2,61  2,51  0,76  5,58  19,57  2,61
KBC 2 7 3 234,1300 PLN
2017-05-26
 0,14  0,55  2,20  3,00  2,83  11,51  26,24  2,56
PIO 2 16 56,7600 PLN
2017-05-26
 0,12  0,58  1,78  2,10  1,45  5,88  14,21  1,94
SEB 2 3 228,2300 PLN
2017-05-26
 0,00  -0,98  -0,55  -0,07  -0,57  4,02  9,34  -0,22
UNK 2 3 339,5800 PLN
2017-05-26
 0,06  0,54  2,14  2,17  1,23  5,62  18,76  2,22
Fundusze obligacji europejskich
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
TEMP 5 * 4 15,2900 EUR
2017-05-26
 0,07  0,39  0,59  1,73  2,89  11,69  32,04  0,72
Fundusze obligacji USA
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
JB 1 ** 4 346,4600 USD
2017-05-26
 0,06  0,53  0,75  1,65  0,30  4,19  6,00  1,67
SKAN 2 ** 4 20,1093 USD
2017-05-26
 0,15  0,80  1,54  3,87  2,09  8,45  14,79  3,20
Fundusze obligacji - Świat rozwijający się
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
SCH 5 26 118,5494 PLN
2017-05-26
 0,03  0,77  1,49  5,27  5,72  2,69  16,89  4,60
SKAN 3 ** 4 23,4269 USD
2017-05-26
 -0,04  0,97  3,19  9,11  12,30  10,32  19,14  7,01
UNK 8 4 198,3100 PLN
2017-05-26
 0,06  -0,05  -0,59  -1,42  -4,30  6,66  22,44  -1,86
Globalne Fundusze obligacji
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
TEMP 6 4 90,4400 PLN
2017-05-26
 0,27  -0,15  1,12  8,64  12,92  6,14  36,51  3,55
 
Fundusze - metale szlachetne
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
DWS 5 6 147,6900 PLN
2017-05-26
 0,45  -1,05  -3,68  1,60  -0,68  4,28  -26,84  2,76
ML 5 ** 6 31,0000 USD
2017-05-26
 1,01  2,01  -7,46  13,10  4,87  5,69  -34,27  5,01
SF 2 26 500,4200 PLN
2017-05-26
 -0,17  -0,06  -1,56  4,62  -10,51  -17,14  -39,79  8,29
 
Fundusze surowcowe
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
BPH 6 26 6 97,5800 PLN
2017-05-26
 -0,43  -0,40  -2,46  0,31  6,63  -31,72  -29,06  -1,36
ML 6 ** 6 32,5100 USD
2017-05-26
 0,00  -0,79  -6,58  2,81  28,35  -29,92  -39,89  3,90
TEMP 9 6 7,0500 PLN
2017-05-26
 0,14  -4,73  -9,38  -8,20  0,43  -39,33  -22,36  -10,76
 
Fundusze nieruchomości
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
SCH 2 *26 138,6650 EUR
2017-05-26
 -0,10  0,09  1,74  9,26  1,24  5,56  29,84  5,74
 
 
 
Pozycje inwestycyjne o zwiększonym bezpieczeństwie
Portfele o zwiększonym bezpieczeństwie
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
SCM 1 10 2 1143,4866 PLN
2017-05-26
 0,07  0,43  1,37  1,78  1,48  5,97  b.d.  1,64
Fundusze gwarantowane
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn.22 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
SEG 2020 *6 3 128,9200 / 128,92 EUR
2017-05-17
 0,00  0,00  0,00  0,37  0,18  1,58  7,17  0,42
SEG 2021 *6 3 133,4900 / 133,49 EUR
2017-05-17
 0,00  0,00  0,00  0,20  0,16  1,99  7,84  0,23
SEG 2022 *6 3 134,2200 / 134,22 EUR
2017-05-17
 0,00  0,00  0,00  0,14  0,04  2,78  9,46  0,13
SEG 2023 *6 3 132,8600 / 132,86 EUR
2017-05-17
 0,00  0,00  0,00  0,09  0,07  3,35  9,66  0,09
SEG 2024 *6 3 134,3000 / 134,30 EUR
2017-05-17
 0,00  0,00  0,00  0,28  0,29  3,69  9,71  0,29
SEG 2025 *6 3 137,6300 / 137,63 EUR
2017-05-17
 0,00  0,00  0,00  0,17  0,12  5,00  11,52  0,17
SEG 2026 *6 3 140,3500 / 140,35 EUR
2017-05-17
 0,00  0,00  0,00  0,24  0,12  6,99  14,01  0,24
SEG 2027 *6 3 143,3700 / 143,37 EUR
2017-05-17
 0,00  0,00  0,00  0,20  0,15  8,81  16,45  0,24
SEG 2028 *6 3 144,8500 / 144,85 EUR
2017-05-17
 0,00  0,00  0,00  0,34  0,17  10,54  b.d.  0,37
SEG 2029 *6 3 158,8700 / 158,87 EUR
2017-05-17
 0,00  0,00  0,00  1,91  0,26  20,61  b.d.  1,58
SEG 2030 * 3 159,9200 / 159,92 EUR
2017-05-17
 0,00  0,00  0,00  2,64  0,88  b.d.  b.d.  2,36
SEG 2031 * 3 158,9200 / 158,92 EUR
2017-05-17
 0,00  0,00  0,00  1,92  0,03  b.d.  b.d.  1,64
 
Fundusze sekurytyzacyjne
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
FIZ 1 18 6 2369,6204 PLN
2017-04-28
 0,32  0,30  1,39  2,28  5,85  b.d.  b.d.  1,39
FIZ 2 19 6 2041,6915 PLN
2017-04-28
 0,27  0,67  1,08  1,08  3,48  b.d.  b.d.  1,08
 
Portfele modelowe
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
PM 1 13 4 2214,8584 PLN
2017-05-26
 -0,41  -0,34  2,25  12,77  11,09  -4,06  17,68  8,33
PM 2 13 3 2387,1252 PLN
2017-05-26
 -0,11  -0,16  0,85  4,44  2,87  -2,38  13,20  3,12
PM 3 13 5 1733,1199 PLN
2017-05-26
 -0,83  -0,65  4,07  24,58  22,28  -5,16  22,64  15,56
PM 4 13 5 2386,5267 PLN
2017-05-26
 -0,63  -0,52  3,16  18,48  16,56  -5,52  16,42  11,83
 
Rozwiązania dedykowane
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
PI D1 14 4 1070,8144 PLN
2017-05-26
 -0,24  0,26  2,12  6,17  7,44  6,45  b.d.  5,00
PI D2 14 5 1078,0936 PLN
2017-05-26
 -0,46  0,10  3,16  10,88  13,48  7,25  b.d.  8,62
PI D3 24 4 1064,7513 PLN
2017-05-26
 -0,10  -0,15  2,13  5,15  3,79  b.d.  b.d.  3,59
PI L1 15 4 1070,8144 PLN
2017-05-26
 -0,24  0,26  2,12  6,17  7,44  6,45  b.d.  5,00
PI L2 15 5 1078,0936 PLN
2017-05-26
 -0,46  0,10  3,16  10,88  13,48  7,25  b.d.  8,62
PI L3 25 4 1064,7513 PLN
2017-05-26
 -0,10  -0,15  2,13  5,15  3,79  b.d.  b.d.  3,59
Waluty
Kod Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
USD 3,7371 PLN
2017-05-29
 0,33  -3,42  -8,31  -10,65  -5,13  22,95  7,78  -10,58
EUR 4,1794 PLN
2017-05-29
 -0,02  -0,89  -2,74  -5,72  -5,15  0,99  -3,95  -5,53

* - Cena jednostki przeliczana jest na PLN/EURO według średniego kursu NBP pomniejszonego/powiększonego w zależności od typu operacji o 0,2%. Aktualny średni kurs Euro NBP znajduje się na stronie www.nbp.pl.
** - Cena jednostki przeliczana jest na PLN/USD według średniego kursu NBP pomniejszonego/powiększonego w zależności od typu operacji o 0,2%. Aktualny średni kurs USD NBP znajduje się na stronie www.nbp.pl.
1 - limitowany dostęp, fundusze dostępne dla umów zawartych przed 19 stycznia 2006 r.
2 - limitowany dostęp, fundusze dostępne dla umów zawartych przed 30 czerwca 2006 r.
3 - limitowany dostęp, fundusze dostępne dla umów zawartych przed 17 września 2007 r.
4 - limitowany dostęp, fundusz dostępny dla umów zawartych przed 30 czerwca 2009 r.
5 - limitowany dostęp, fundusz dostępny dla umów zawartych przed 18 stycznia 2011 r.
6 - fundusz wyceniany raz w tygodniu.
7 - fundusz dostępny dla wybranych produktów (db Inwestuj w Przyszłość - Pasja Oszczędzania; db Inwestuj w Przyszłość - Pasja Oszczędzania II, db Inwestuj w Przyszłość – Navigator)
8 - limitowany dostęp, fundusz dostępny dla umów zawartych przed 1 sierpnia 2011 r.
9 - Fundusz dostępny jedynie w ramach Rachunku Lokacyjnego "Dystrybutor Zysków"
10 - Portfel dostępny jedynie w ramach produktu "Skandia Comfort"
11 - limitowany dostęp, fundusz dostępny dla umów zawartych przed 18 stycznia 2013 r.
12 - Fundusz niedostępny dla produktów: „db Inwestuj w Przyszłość – Pasja Oszczędzania” oraz „db Inwestuj w Przyszłość – Pasja Oszczędzania II”, „db Inwestuj w Przyszłość – Navigator”
13 - Zaprezentowana w tabeli cena jednostki ma charakter pomocniczy, służący prezentacji zmian wartości Portfela Modelowego w czasie, ustalanej w oparciu o wyceny Pozycji Inwestycyjnych wchodzących w skład danego Portfela Modelowego. Nie należy jej utożsamiać z ceną jednostki UFK.
14 - portfel dostępny dla wybranych produktów (Twoje Bezpieczeństwo, Vital, Vital Plus - umowy zawarte za pośrednictwem Idea Bank)
15 - portfel dostępny dla wybranych produktów (Global Selection, Vital Plus - umowy zawarte za pośrednictwem Lion's Bank)
16 - limitowany dostęp, fundusze dostępne dla umów zawartych przed 20 stycznia 2014 r.
17 - limitowany dostęp, fundusze dostępne dla umów zawartych przed 20 stycznia 2015
18 - Fundusz dostępny tylko w ramach produktu „Capital”
19 - Fundusz dostępny tylko w ramach produktu „Capital+”
20 - Fundusz dostępny tylko w ramach produktu „Trends”
21 - Fundusz dostępny tylko w ramach produktu „Active Dividend”
22 - Cena jednostki/Poziom gwarancji
23 - fundusz dostępny dla wybranych produktów (Kapitał)
24 - Fundusz (portfel) dostępny dla wybranych produktów (Twoje Bezpieczeństwo/ II, Vital, Vital Plus, Global Selection, Invest Life, Grand, Grand Plus, Strateg, Profit Saver, Expert Saver, Vital Saver oraz Optimum Saver - umowy zawarte za pośrednictwem Idea Bank S.A., Tax Care S.A. oraz Open Finance S.A.)
25 - Fundusz (portfel) dostępny dla wybranych produktów (Twoje Bezpieczeństwo/ II, Vital, Vital Plus, Global Selection, Invest Life, Grand, Grand Plus, Strateg, Profit Saver oraz Expert Saver - umowy zawarte za pośrednictwem Lion's Bank S.A.)
26 - limitowany dostęp, fundusz dostępny dla umów zawartych przed 20 stycznia 2016 r.
27 - Fundusz dostępny w ramach produktów: Total Invest, Multi Saver
28 - Fundusz dostępny w ramach produktów: MultiAsset Invest, MultiStrateg Invest
29 - Fundusz dostępny w ramach produktu Dynamic Invest

Prezentowana klasyfikacja funduszy do poszczególnych klas aktywów oraz ryzyka jest jedynie pomocnicza i została dokonana w oparciu o subiektywne kryteria zastosowane przez Vienna Life.

 

Serwis korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka). Więcej informacji jakich cookies używamy, w jakim celu oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz klikając w link Polityka cookies.