Filtruj
1 2 3 4 5 6
ZAZNACZ NA PONIŻSZEJ LIŚCIE FUNDUSZE DO PORÓWNANIA
 
 
Fundusze akcji krajów rozwijających się
Fundusze akcji polskich - dużych spółek
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
ALL 3 11 153,8900 PLN
2017-02-23
 0,07  7,91  17,13  17,93  19,75  -7,83  -6,12  11,13
DWS 3 5 395,9800 PLN
2017-02-23
 -0,09  6,37  17,31  19,49  22,22  1,00  18,85  11,58
SKAR 3 5 320,7600 PLN
2017-02-23
 0,14  10,30  20,31  24,75  34,27  4,39  31,37  14,41
Fundusze akcji polskich - małych i średnich spółek
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
ALL 1 17 145,6300 PLN
2017-02-23
 0,27  6,64  14,59  16,66  27,19  4,32  32,23  11,55
CU 1 186,7000 PLN
2017-02-23
 0,55  6,98  14,67  15,19  24,38  4,45  36,28  9,96
NB 4 6 110,3200 PLN
2017-02-23
 -0,33  6,05  13,30  16,64  27,18  11,72  69,51  10,12
UNK 6 6 110,8600 PLN
2017-02-23
 -0,37  6,30  14,70  13,67  27,95  10,78  52,97  10,40
Fundusze akcji polskich - uniwersalne
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
ARKA 3 11 36,8000 PLN
2017-02-23
 0,05  9,49  19,95  22,10  26,24  6,70  21,41  13,23
CU 3 5 504,1000 PLN
2017-02-23
 0,04  7,12  16,97  18,56  27,42  9,40  41,03  11,12
FIZ 4 21 5 134,1300 PLN
2017-01-31
 2,39  2,39  1,62  4,69  7,33  b.d.  b.d.  2,39
ING 3 5 337,2800 PLN
2017-02-23
 0,19  11,19  20,10  24,39  28,35  17,96  47,34  14,65
IPO 1 17 130,3600 PLN
2017-02-23
 0,04  7,20  18,15  18,85  24,70  3,21  32,29  10,23
KAHA 2 26 376,7900 PLN
2017-02-23
 -0,03  7,35  14,91  14,24  16,60  -7,05  16,66  9,63
NB 3 138,1400 PLN
2017-02-23
 -0,43  8,23  18,47  18,95  24,28  1,28  26,28  12,10
OPT 3 5 9,1700 PLN
2017-02-23
 -0,11  10,75  24,59  23,09  22,76  -7,56  b.d.  13,63
PIO 3 5 23,1100 PLN
2017-02-23
 0,22  9,32  17,85  20,11  24,11  -8,07  4,52  12,29
QUE 1 5 194,6300 PLN
2017-02-23
 -0,12  6,88  15,42  16,51  22,84  8,89  47,68  10,54
SEB 3 26 191,4200 PLN
2017-02-23
 -0,08  17,83  35,99  31,55  30,43  -11,42  -9,67  22,78
UNK 3 5 224,1600 PLN
2017-02-23
 -0,27  7,79  18,60  18,68  25,10  10,51  32,06  10,89
Fundusze akcji - Europa - kraje rozwijające się
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
ALT 3 5 114,0700 PLN
2017-02-23
 -0,19  1,09  3,47  2,97  4,99  b.d.  b.d.  1,28
ARKA 1 26 42,1200 PLN
2017-02-23
 0,33  7,23  12,71  13,41  18,55  6,47  9,69  8,11
DWS 7 7 52,8400 PLN
2017-02-23
 0,57  7,22  12,55  9,81  18,96  1,69  25,30  10,22
DWS 8 7 163,1900 PLN
2017-02-23
 1,03  11,29  6,88  -1,34  -1,59  9,08  -3,05  7,36
ING 5A 5 170,8800 PLN
2017-02-23
 0,57  9,71  13,17  13,78  14,78  21,73  41,64  9,58
ML 3 * 5 101,0900 EUR
2017-02-23
 0,54  7,46  13,78  23,96  40,72  22,46  10,70  5,43
UNK 9 12 5 66,4000 PLN
2017-02-23
 1,14  10,30  8,11  0,77  1,97  10,63  b.d.  6,98
Fundusze akcji - Świat - kraje rozwijające się
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
DWS 4 7 78,2500 PLN
2017-02-23
 0,05  7,27  11,26  13,41  38,15  33,33  6,86  9,82
DWS 6 7 5 223,6400 PLN
2017-02-23
 0,28  6,84  7,25  8,52  23,84  35,96  27,06  7,42
HSBC 1 ** 5 92,9630 USD
2017-02-23
 -0,67  7,56  9,08  5,83  29,05  23,57  26,34  13,11
HSBC 3 ** 5 15,4460 USD
2017-02-23
 0,27  6,77  11,25  7,72  34,85  7,98  -10,38  11,64
HSBC 4 ** 5 164,7370 USD
2017-02-23
 0,40  8,94  15,02  6,98  35,55  33,96  12,01  12,20
ML 7 ** 5 64,9800 USD
2017-02-23
 0,87  8,99  18,62  10,38  47,85  -1,50  -28,10  17,57
NB 6 16 51,7500 PLN
2017-02-23
 0,15  2,96  8,35  6,90  19,74  -16,10  -37,66  8,42
SCH 3 ** 5 12,3337 USD
2017-02-23
 0,49  6,08  12,10  7,53  30,52  4,43  1,01  11,10
SCH 6 5 48,4933 PLN
2017-02-23
 0,36  5,80  10,39  4,32  25,66  22,99  b.d.  11,58
TEMP 1 **26 34,9300 USD
2017-02-23
 0,03  5,69  11,74  8,14  35,97  -0,71  -6,83  10,12
TEMP 3 **26 33,6800 USD
2017-02-23
 -0,09  6,31  13,59  16,26  35,53  5,09  -3,50  10,35
TEMP 4 ** 5 14,5600 USD
2017-02-23
 -0,27  5,89  12,00  10,30  39,87  2,54  -15,20  10,98
TEMP 7 ** 5 18,0500 USD
2017-02-23
 -0,06  2,04  6,62  9,86  21,06  -4,45  20,09  5,13
 
Fundusze akcji krajów rozwiniętych
Fundusze akcji - Europa Zachodnia
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
HSBC 2 * 5 71,0540 EUR
2017-02-23
 0,20  3,87  12,24  9,57  18,42  29,49  83,78  5,87
JB 2 * 5 254,3900 EUR
2017-02-23
 -0,34  3,16  9,76  8,45  18,85  26,46  97,86  4,64
JPM 1 * 5 17,2000 EUR
2017-02-23
 0,53  3,55  10,12  11,18  15,75  21,64  76,41  4,24
JPM 2 * 5 23,3600 EUR
2017-02-23
 0,39  3,91  10,71  12,36  16,22  17,80  84,96  4,57
SCH 7 5 108,2141 PLN
2017-02-23
 0,32  2,29  11,58  9,57  15,84  26,73  b.d.  3,86
SKAN 7 *17 17,2503 EUR
2017-02-23
 -0,01  3,85  8,88  7,83  11,26  21,83  64,64  5,47
Fundusze akcji - USA
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
JPM 4 5 523,1600 PLN
2017-02-23
 0,03  3,91  6,16  6,84  27,64  20,57  b.d.  5,76
ML 2 ** 5 82,7900 USD
2017-02-23
 0,21  3,47  5,34  9,11  30,19  20,11  66,55  2,58
SKAN 5 ** 5 27,1882 USD
2017-02-23
 -0,15  3,92  7,43  11,48  24,43  22,09  61,44  4,23
TEMP 8 5 23,5700 PLN
2017-02-23
 -0,30  4,94  7,82  6,94  21,49  17,56  70,55  8,87
Fundusze akcji - Świat rozwinięty
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
FIZ 6 27 5 110,2600 PLN
2017-01-31
 0,47  0,47  1,06  1,44  b.d.  b.d.  b.d.  0,47
FIZ 8 29 5 116,9800 PLN
2017-01-31
 1,16  1,16  b.d.  b.d.  b.d.  b.d.  b.d.  1,16
ING 7 5 183,3600 PLN
2017-02-23
 -0,01  2,77  7,37  20,20  20,72  22,51  81,02  2,96
ML 1 ** 5 45,5200 USD
2017-02-23
 0,33  3,29  8,23  5,47  20,74  3,86  39,08  6,31
ML 4 ** 5 56,7300 USD
2017-02-23
 0,48  4,23  6,88  7,08  24,41  19,51  54,92  6,78
SCH 4 **26 8,2680 USD
2017-02-23
 0,40  4,05  5,88  7,63  20,88  12,18  31,03  6,66
SKAN 4 ** 5 3,7752 USD
2017-02-23
 0,32  8,09  12,81  11,77  39,55  22,35  24,50  13,53
TEMP 2 * 5 17,8100 EUR
2017-02-23
 -0,06  4,21  7,55  15,57  28,50  28,22  78,10  3,73
 
Fundusze indeksowe
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
QUE 2 6 74,9400 PLN
2017-02-23
 0,16  25,38  51,64  53,50  44,34  -25,48  -15,69  31,43
QUE 3 6 73,4700 PLN
2017-02-23
 -0,10  -12,26  -21,70  -23,20  -23,96  -8,89  -23,20  -14,76
 
Fundusze sektorowe
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
DWS 9 5 98,9500 PLN
2017-02-23
 1,77  6,47  18,08  15,68  39,62  36,00  77,36  10,14
ML 9 ** 5 35,0300 USD
2017-02-23
 0,40  6,80  8,92  -1,44  10,68  18,18  104,97  7,92
 
Fundusze alternatywne
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
SF 1 70,9400 PLN
2017-02-23
 0,28  3,44  3,74  -11,25  -20,42  -5,59  -10,36  3,58
 
Fundusze mieszane
Fundusze mieszane
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
BPH 4 1 2,2100 PLN
2017-02-23
 0,00  3,76  7,80  5,74  8,87  -0,90  10,50  5,24
DWS 1 1 507,7000 PLN
2017-02-23
 0,19  3,35  10,71  11,92  25,21  28,38  69,47  5,76
ING 1 1 328,4800 PLN
2017-02-23
 0,19  6,52  11,13  12,11  15,71  14,69  35,60  8,36
KAHA 1 1 218,0600 PLN
2017-02-23
 0,01  2,43  4,07  2,83  -0,58  -16,51  -6,18  3,19
NB 1 4 150,6000 PLN
2017-02-23
 -0,18  2,84  7,15  6,79  7,91  -1,44  33,06  4,72
PIO 1 1 121,0600 PLN
2017-02-23
 0,15  5,67  11,16  11,09  13,86  -4,49  5,45  7,48
SEB 1 1 182,9900 PLN
2017-02-23
 0,11  11,75  22,28  21,46  23,10  -7,47  -6,73  14,83
UNK 1 1 327,1000 PLN
2017-02-23
 -0,27  4,91  10,92  10,69  15,15  6,38  24,28  6,85
Fundusze aktywnej alokacji/absolutnej stopy zwrotu
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
ALT 1 4 143,7100 PLN
2017-02-23
 0,08  2,28  2,44  4,55  8,83  10,29  b.d.  1,73
BPH 7 16 1176,1900 PLN
2017-02-23
 0,19  2,10  5,59  5,14  11,91  10,13  4,97  3,60
EQU 1 1217 12,1600 PLN
2017-02-23
 -0,08  4,47  9,35  10,55  19,80  -13,27  b.d.  7,14
FIZ 3 20 6 600,4600 PLN
2017-01-31
 0,93  0,93  0,60  -0,67  -13,66  b.d.  b.d.  0,93
FIZ 7 28 5 1003,8100 PLN
2017-01-10
 0,59  0,78  b.d.  b.d.  b.d.  b.d.  b.d.  0,59
NB 5 4 118,9200 PLN
2017-02-23
 -0,32  3,42  6,55  6,51  5,60  -1,19  5,38  4,71
NB 7 4 160,6100 PLN
2017-02-23
 0,13  5,50  12,48  9,96  15,53  10,86  39,27  8,18
NOVO 4 4 101,4000 PLN
2017-02-23
 0,08  12,69  22,75  18,06  27,74  2,41  -12,15  15,69
 
Fundusze rynku pieniężnego
Fundusze polskiego rynku pieniężnego - skarbowe
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
ING 4 1 261,9500 PLN
2017-02-23
 0,01  0,11  0,45  0,48  0,87  4,71  12,28  0,25
Fundusze polskiego rynku pieniężnego - korporacyjne i pozostałe
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
KAHA 4 2 265,7700 PLN
2017-02-23
 0,00  0,18  0,46  0,55  1,07  5,31  13,66  0,29
KBC 1 7 2 244,9900 PLN
2017-02-23
 -0,06  0,29  1,24  1,87  3,27  10,38  19,62  0,59
NB 2 2 138,2200 PLN
2017-02-23
 0,04  0,30  0,62  0,57  1,61  5,66  12,41  0,36
OPT 1 2 9,9800 PLN
2017-02-23
 0,10  0,20  0,10  -1,58  -1,67  -0,99  b.d.  0,10
PIO 6 188,3400 PLN
2017-02-23
 0,00  0,18  0,52  0,38  1,23  4,57  11,72  0,32
SKAR 4 2 337,3700 PLN
2017-02-23
 0,01  0,32  0,58  0,55  1,38  5,07  12,63  0,40
UNK 4 2 209,1900 PLN
2017-02-23
 0,00  0,50  0,89  0,79  3,04  8,47  18,58  0,76
UNK 5 4 1707,2300 PLN
2017-02-23
 0,01  0,18  0,54  1,09  2,06  8,01  8,74  0,32
 
Fundusze obligacji
Fundusze obligacji polskich skarbowe
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
BPH 1 11 3350,5200 PLN
2017-02-23
 0,03  0,14  0,80  -1,78  -0,47  9,66  16,88  0,11
CU 2 224,1200 PLN
2017-02-23
 0,13  -0,14  0,26  -2,41  -1,22  5,98  17,48  0,13
DWS 2 2 314,1500 PLN
2017-02-23
 0,20  0,28  0,61  -1,33  1,00  9,37  20,39  0,26
ING 2 2 289,1300 PLN
2017-02-23
 0,32  0,68  1,00  -1,92  1,06  9,82  22,76  0,64
KAHA 3 16 273,8600 PLN
2017-02-23
 0,18  -0,07  -0,10  -3,49  -2,26  6,25  16,23  -0,09
NOVO 5 2 197,8400 PLN
2017-02-23
 0,40  2,57  -0,56  -3,50  -2,66  7,13  19,56  0,03
OPT 2 2 10,0300 PLN
2017-02-23
 0,30  0,40  -0,10  -3,56  -2,90  -0,10  b.d.  -0,10
SKAR 2 2 296,0100 PLN
2017-02-23
 0,18  -0,22  -0,02  -2,37  -0,33  8,42  21,04  -0,16
Fundusze obligacji polskich - korporacyjne i pozostałe
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
ALL 2 3 165,7000 PLN
2017-02-23
 0,05  0,38  1,02  1,28  4,83  8,56  17,06  0,58
ALT 2 3 118,4000 PLN
2017-02-23
 0,12  0,71  3,04  2,33  3,63  11,08  b.d.  1,63
ARKA 2 3 20,6300 PLN
2017-02-23
 0,29  0,05  0,05  -3,55  -1,95  5,52  18,02  -0,15
KBC 2 7 3 229,2800 PLN
2017-02-23
 0,07  0,32  0,88  -0,15  0,64  13,43  25,86  0,44
PIO 2 16 55,7100 PLN
2017-02-23
 0,09  0,00  0,14  -1,82  -0,25  5,67  13,46  0,05
SEB 2 3 229,5900 PLN
2017-02-23
 0,22  1,95  0,10  -0,54  0,79  7,48  11,46  0,37
UNK 2 3 331,8900 PLN
2017-02-23
 -0,05  0,04  -0,44  -2,15  -1,23  6,47  18,13  -0,10
Fundusze obligacji europejskich
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
TEMP 5 * 4 15,1700 EUR
2017-02-23
 0,13  0,33  1,00  -1,43  4,77  14,06  31,80  -0,07
Fundusze obligacji USA
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
JB 1 ** 4 342,8000 USD
2017-02-23
 0,16  0,15  0,62  -3,47  0,51  4,71  5,91  0,60
SKAN 2 ** 4 19,7671 USD
2017-02-23
 0,03  0,89  1,49  -1,32  3,09  8,17  14,77  1,44
Fundusze obligacji - Świat rozwijający się
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
SCH 5 26 117,1017 PLN
2017-02-23
 0,71  2,14  3,88  -1,18  9,16  4,95  13,32  3,32
SKAN 3 ** 4 22,6285 USD
2017-02-23
 0,30  2,07  4,92  -0,31  15,52  14,25  13,55  3,37
UNK 8 4 199,3000 PLN
2017-02-23
 0,38  1,27  -1,47  -5,37  -2,00  18,07  27,26  -1,37
Globalne Fundusze obligacji
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
TEMP 6 4 90,0700 PLN
2017-02-23
 0,26  4,27  7,74  13,51  17,52  9,98  29,99  3,13
 
Fundusze - metale szlachetne
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
DWS 5 6 153,5900 PLN
2017-02-23
 0,81  3,25  5,25  -4,25  7,02  4,72  -30,97  6,86
ML 5 ** 6 33,6000 USD
2017-02-23
 1,51  6,77  22,23  -13,87  30,89  3,32  -45,84  13,82
SF 2 26 505,6000 PLN
2017-02-23
 -0,24  5,54  4,98  -17,89  -19,34  -21,81  -44,74  9,41
 
Fundusze surowcowe
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
BPH 6 26 6 100,2800 PLN
2017-02-23
 0,00  0,17  2,61  7,02  20,98  -29,60  -34,94  1,36
ML 6 ** 6 36,1000 USD
2017-02-23
 1,09  3,86  16,11  13,17  58,54  -24,21  -49,15  15,37
TEMP 9 6 7,8800 PLN
2017-02-23
 0,25  -1,75  1,94  5,91  40,71  -26,97  b.d.  -0,25
 
Fundusze nieruchomości
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
SCH 2 *26 135,5392 EUR
2017-02-23
 0,10  2,86  6,69  -4,69  7,98  7,54  23,78  3,35
 
 
 
Pozycje inwestycyjne o zwiększonym bezpieczeństwie
Portfele o zwiększonym bezpieczeństwie
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
SCM 1 10 2 1127,4182 PLN
2017-02-23
 0,11  0,12  0,41  -1,02  0,27  6,40  b.d.  0,21
Fundusze gwarantowane
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn.22 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
SEG 2020 *6 3 128,9200 / 128,92 EUR
2017-02-22
 0,00  0,00  0,37  0,29  0,11  2,95  10,42  0,42
SEG 2021 *6 3 133,4900 / 133,49 EUR
2017-02-22
 0,00  0,00  0,20  0,25  0,12  3,77  11,77  0,23
SEG 2022 *6 3 134,2200 / 134,22 EUR
2017-02-22
 0,00  0,00  0,14  0,07  0,09  5,06  13,89  0,13
SEG 2023 *6 3 132,8600 / 132,86 EUR
2017-02-22
 0,00  0,00  0,09  0,08  0,09  5,96  14,67  0,09
SEG 2024 *6 3 134,3000 / 134,30 EUR
2017-02-22
 0,00  0,00  0,28  0,28  0,30  6,67  14,40  0,29
SEG 2025 *6 3 137,6300 / 137,63 EUR
2017-02-22
 0,00  0,00  0,17  0,09  0,14  8,48  16,07  0,17
SEG 2026 *6 3 140,3500 / 140,35 EUR
2017-02-22
 0,00  0,00  0,24  0,22  0,18  11,05  18,85  0,24
SEG 2027 *6 3 143,3700 / 143,37 EUR
2017-02-22
 0,00  0,00  0,20  0,17  0,15  13,27  21,37  0,24
SEG 2028 *6 3 144,8500 / 144,85 EUR
2017-02-22
 0,00  0,00  0,34  0,32  0,15  15,44  b.d.  0,37
SEG 2029 *6 3 158,8700 / 158,87 EUR
2017-02-22
 0,00  0,00  1,91  0,03  2,23  26,34  b.d.  1,58
SEG 2030 * 3 159,9200 / 159,92 EUR
2017-02-22
 0,00  0,00  2,64  0,04  2,91  b.d.  b.d.  2,36
SEG 2031 * 3 158,9200 / 158,92 EUR
2017-02-22
 0,00  0,00  1,92  0,03  2,10  b.d.  b.d.  1,64
 
Fundusze sekurytyzacyjne
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
FIZ 1 18 6 2349,7976 PLN
2017-01-31
 0,54  0,54  1,20  2,30  7,16  b.d.  b.d.  0,54
FIZ 2 19 6 2043,8165 PLN
2017-01-31
 1,18  1,18  1,60  1,57  4,64  b.d.  b.d.  1,18
 
Portfele modelowe
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
PM 1 13 4 2177,1352 PLN
2017-02-23
 0,03  5,24  11,11  8,84  9,80  -5,31  9,66  6,49
PM 2 13 3 2371,2700 PLN
2017-02-23
 0,15  2,17  3,85  1,13  2,30  -2,20  9,68  2,44
PM 3 13 5 1681,1965 PLN
2017-02-23
 -0,10  9,52  21,26  19,55  19,88  -7,86  8,55  12,10
PM 4 13 5 2330,3602 PLN
2017-02-23
 -0,02  7,36  16,02  14,06  14,81  -7,43  6,82  9,20
 
Rozwiązania dedykowane
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
PI D1 14 4 1051,1021 PLN
2017-02-23
 -0,06  2,04  4,29  4,23  6,26  b.d.  b.d.  3,07
PI D2 14 5 1050,1249 PLN
2017-02-23
 -0,18  3,82  8,12  8,66  12,09  b.d.  b.d.  5,80
PI D3 24 4 1041,3213 PLN
2017-02-23
 0,05  1,64  2,68  2,68  5,02  b.d.  b.d.  1,31
PI L1 15 4 1051,1021 PLN
2017-02-23
 -0,06  2,04  4,29  4,23  6,26  b.d.  b.d.  3,07
PI L2 15 5 1050,1249 PLN
2017-02-23
 -0,18  3,82  8,12  8,66  12,09  b.d.  b.d.  5,80
PI L3 25 4 1041,3213 PLN
2017-02-23
 0,05  1,64  2,68  2,68  5,02  b.d.  b.d.  1,31
Waluty
Kod Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
USD 4,0681 PLN
2017-02-24
 -0,39  -0,07  -2,86  6,57  2,21  34,46  30,79  -2,66
EUR 4,3102 PLN
2017-02-24
 0,06  -1,41  -2,62  -0,03  -1,41  3,52  3,48  -2,57

* - Cena jednostki przeliczana jest na PLN/EURO według średniego kursu NBP pomniejszonego/powiększonego w zależności od typu operacji o 0,2%. Aktualny średni kurs Euro NBP znajduje się na stronie www.nbp.pl.
** - Cena jednostki przeliczana jest na PLN/USD według średniego kursu NBP pomniejszonego/powiększonego w zależności od typu operacji o 0,2%. Aktualny średni kurs USD NBP znajduje się na stronie www.nbp.pl.
1 - limitowany dostęp, fundusze dostępne dla umów zawartych przed 19 stycznia 2006 r.
2 - limitowany dostęp, fundusze dostępne dla umów zawartych przed 30 czerwca 2006 r.
3 - limitowany dostęp, fundusze dostępne dla umów zawartych przed 17 września 2007 r.
4 - limitowany dostęp, fundusz dostępny dla umów zawartych przed 30 czerwca 2009 r.
5 - limitowany dostęp, fundusz dostępny dla umów zawartych przed 18 stycznia 2011 r.
6 - fundusz wyceniany raz w tygodniu.
7 - fundusz dostępny dla wybranych produktów (db Inwestuj w Przyszłość - Pasja Oszczędzania; db Inwestuj w Przyszłość - Pasja Oszczędzania II, db Inwestuj w Przyszłość – Navigator)
8 - limitowany dostęp, fundusz dostępny dla umów zawartych przed 1 sierpnia 2011 r.
9 - Fundusz dostępny jedynie w ramach Rachunku Lokacyjnego "Dystrybutor Zysków"
10 - Portfel dostępny jedynie w ramach produktu "Skandia Comfort"
11 - limitowany dostęp, fundusz dostępny dla umów zawartych przed 18 stycznia 2013 r.
12 - Fundusz niedostępny dla produktów: „db Inwestuj w Przyszłość – Pasja Oszczędzania” oraz „db Inwestuj w Przyszłość – Pasja Oszczędzania II”, „db Inwestuj w Przyszłość – Navigator”
13 - Zaprezentowana w tabeli cena jednostki ma charakter pomocniczy, służący prezentacji zmian wartości Portfela Modelowego w czasie, ustalanej w oparciu o wyceny Pozycji Inwestycyjnych wchodzących w skład danego Portfela Modelowego. Nie należy jej utożsamiać z ceną jednostki UFK.
14 - portfel dostępny dla wybranych produktów (Twoje Bezpieczeństwo, Vital, Vital Plus - umowy zawarte za pośrednictwem Idea Bank)
15 - portfel dostępny dla wybranych produktów (Global Selection, Vital Plus - umowy zawarte za pośrednictwem Lion's Bank)
16 - limitowany dostęp, fundusze dostępne dla umów zawartych przed 20 stycznia 2014 r.
17 - limitowany dostęp, fundusze dostępne dla umów zawartych przed 20 stycznia 2015
18 - Fundusz dostępny tylko w ramach produktu „Capital”
19 - Fundusz dostępny tylko w ramach produktu „Capital+”
20 - Fundusz dostępny tylko w ramach produktu „Trends”
21 - Fundusz dostępny tylko w ramach produktu „Active Dividend”
22 - Cena jednostki/Poziom gwarancji
23 - fundusz dostępny dla wybranych produktów (Kapitał)
24 - Fundusz (portfel) dostępny dla wybranych produktów (Twoje Bezpieczeństwo/ II, Vital, Vital Plus, Global Selection, Invest Life, Grand, Grand Plus, Strateg, Profit Saver, Expert Saver, Vital Saver oraz Optimum Saver - umowy zawarte za pośrednictwem Idea Bank S.A., Tax Care S.A. oraz Open Finance S.A.)
25 - Fundusz (portfel) dostępny dla wybranych produktów (Twoje Bezpieczeństwo/ II, Vital, Vital Plus, Global Selection, Invest Life, Grand, Grand Plus, Strateg, Profit Saver oraz Expert Saver - umowy zawarte za pośrednictwem Lion's Bank S.A.)
26 - limitowany dostęp, fundusz dostępny dla umów zawartych przed 20 stycznia 2016 r.
27 - Fundusz dostępny w ramach produktów: Total Invest, Multi Saver
28 - Fundusz dostępny w ramach produktów: MultiAsset Invest, MultiStrateg Invest
29 - Fundusz dostępny w ramach produktu Dynamic Invest

Prezentowana klasyfikacja funduszy do poszczególnych klas aktywów oraz ryzyka jest jedynie pomocnicza i została dokonana w oparciu o subiektywne kryteria zastosowane przez Vienna Life.

 

Serwis korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka). Więcej informacji jakich cookies używamy, w jakim celu oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz klikając w link Polityka cookies.