Filtruj
1 2 3 4 5 6
ZAZNACZ NA PONIŻSZEJ LIŚCIE FUNDUSZE DO PORÓWNANIA
 
 
Fundusze akcji krajów rozwijających się
Fundusze akcji polskich - dużych spółek
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
ALL 3 11 154,0200 PLN
2017-05-24
 0,74  1,06  1,29  16,74  19,17  -2,75  5,21  11,22
DWS 3 5 415,7500 PLN
2017-05-24
 0,57  4,71  6,19  22,14  29,67  7,81  40,72  17,15
SKAR 3 5 329,9500 PLN
2017-05-24
 0,43  1,27  4,38  22,63  33,27  13,53  50,47  17,68
Fundusze akcji polskich - małych i średnich spółek
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
ALL 1 17 148,4400 PLN
2017-05-24
 0,87  3,70  3,05  16,10  25,86  15,87  59,05  13,70
CU 1 187,0600 PLN
2017-05-24
 0,21  0,11  0,98  13,98  17,68  15,63  50,54  10,17
NB 4 6 113,3500 PLN
2017-05-24
 0,68  1,35  3,40  16,15  28,60  27,68  88,70  13,15
UNK 6 6 111,7900 PLN
2017-05-24
 0,45  1,06  0,85  14,42  19,12  22,38  77,22  11,32
Fundusze akcji polskich - uniwersalne
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
ARKA 3 11 37,3700 PLN
2017-05-24
 0,75  1,27  2,98  20,98  26,89  11,75  36,89  14,98
CU 3 5 510,8500 PLN
2017-05-24
 0,49  1,87  2,44  17,49  24,29  16,46  52,98  12,60
FIZ 4 21 5 134,9100 PLN
2017-04-28
 0,20  -0,17  2,98  1,95  6,15  b.d.  b.d.  2,98
ING 3 5 338,1200 PLN
2017-05-24
 0,70  0,96  1,92  20,18  28,51  19,74  64,94  14,94
IPO 1 17 131,2600 PLN
2017-05-24
 0,69  0,18  1,78  18,31  23,63  11,45  47,17  10,99
KAHA 2 26 398,6200 PLN
2017-05-24
 0,49  3,99  7,32  21,14  20,86  2,05  37,65  15,98
NB 3 142,9300 PLN
2017-05-24
 0,38  0,73  4,58  22,04  25,79  10,56  44,11  15,99
OPT 3 5 9,4600 PLN
2017-05-24
 0,32  1,18  4,30  27,49  26,98  -4,64  b.d.  17,22
PIO 3 5 23,4100 PLN
2017-05-24
 0,64  1,34  2,54  18,59  23,67  -2,62  21,42  13,75
QUE 1 5 198,8600 PLN
2017-05-24
 0,36  0,25  2,83  17,36  21,61  17,65  61,43  12,94
SEB 3 26 198,6000 PLN
2017-05-24
 -0,45  0,77  4,63  38,72  35,88  -9,49  8,93  27,39
UNK 3 5 230,6600 PLN
2017-05-24
 -0,14  1,44  3,36  20,56  25,43  11,43  53,33  14,10
Fundusze akcji - Europa - kraje rozwijające się
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
ALT 3 5 118,4000 PLN
2017-05-24
 0,14  1,32  3,93  7,29  6,09  14,00  b.d.  5,12
ARKA 1 26 44,1600 PLN
2017-05-24
 0,27  3,18  6,38  17,95  16,49  7,05  24,82  13,35
DWS 7 7 53,3000 PLN
2017-05-24
 0,53  0,47  1,41  12,38  13,07  7,20  41,87  11,18
DWS 8 7 169,2900 PLN
2017-05-24
 1,04  1,74  5,42  11,23  -2,07  -9,78  1,54  11,38
ING 5A 5 177,0200 PLN
2017-05-24
 0,64  2,49  5,38  17,40  14,99  13,50  61,72  13,52
ML 3 * 5 99,8800 EUR
2017-05-24
 -0,12  0,45  0,22  11,84  25,32  11,37  26,70  4,17
UNK 9 12 5 69,0000 PLN
2017-05-24
 2,24  2,54  4,69  12,41  0,07  -9,96  b.d.  11,16
Fundusze akcji - Świat - kraje rozwijające się
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
DWS 4 7 75,1300 PLN
2017-05-24
 0,32  -2,26  -2,76  6,67  25,22  18,67  21,75  5,45
DWS 6 7 5 218,6100 PLN
2017-05-24
 0,07  -2,86  -1,91  4,79  15,40  28,04  33,02  5,00
HSBC 1 ** 5 97,7640 USD
2017-05-24
 -0,26  5,33  6,59  14,79  32,43  32,05  55,68  18,95
HSBC 3 ** 5 16,1590 USD
2017-05-24
 -0,16  3,30  5,76  16,71  31,65  2,14  17,50  16,80
HSBC 4 ** 5 178,0380 USD
2017-05-24
 -0,45  -0,09  8,07  24,71  34,03  0,70  54,97  21,25
ML 7 ** 5 60,9700 USD
2017-05-24
 0,91  -3,19  -2,98  10,27  22,09  -19,05  -14,51  10,31
NB 6 16 50,6000 PLN
2017-05-24
 0,26  -1,48  -1,67  5,99  6,66  -23,44  -33,65  6,01
SCH 3 ** 5 13,1480 USD
2017-05-24
 -0,05  4,67  7,64  20,15  32,67  4,10  21,74  18,43
SCH 6 5 53,9577 PLN
2017-05-24
 -0,11  5,38  12,04  23,35  33,97  27,92  b.d.  24,16
TEMP 1 **26 37,5300 USD
2017-05-24
 0,03  4,45  8,25  20,79  34,71  2,54  16,77  18,32
TEMP 3 **26 35,1500 USD
2017-05-24
 -0,17  3,11  5,18  19,11  40,77  0,63  15,97  15,17
TEMP 4 ** 5 15,3200 USD
2017-05-24
 -0,39  1,86  6,32  18,03  35,10  4,57  12,32  16,77
TEMP 7 ** 5 19,3700 USD
2017-05-24
 0,62  2,98  7,67  14,41  19,86  -2,47  30,88  12,81
 
Fundusze akcji krajów rozwiniętych
Fundusze akcji - Europa Zachodnia
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
HSBC 2 * 5 79,1470 EUR
2017-05-24
 0,32  3,48  12,87  24,85  22,36  44,66  122,12  17,93
JB 2 * 5 278,1500 EUR
2017-05-23
 0,75  5,14  9,34  20,02  22,88  40,79  133,03  14,41
JPM 1 * 5 18,2200 EUR
2017-05-24
 0,16  1,90  7,68  15,83  16,35  25,74  96,97  10,42
JPM 2 * 5 24,2800 EUR
2017-05-24
 0,17  1,68  5,84  14,26  18,27  23,88  103,35  8,68
SCH 7 5 118,9680 PLN
2017-05-24
 0,31  3,60  12,40  22,30  21,64  37,03  b.d.  14,18
SKAN 7 *17 18,2737 EUR
2017-05-24
 0,31  1,58  6,87  15,02  12,53  31,25  85,31  11,73
Fundusze akcji - USA
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
JPM 4 5 507,2900 PLN
2017-05-24
 -0,07  -1,78  -2,17  2,94  12,04  12,30  b.d.  2,55
ML 2 ** 5 79,2500 USD
2017-05-24
 0,16  -0,76  -3,79  0,20  9,81  11,06  70,91  -1,81
SKAN 5 ** 5 27,0287 USD
2017-05-24
 0,21  1,62  -0,71  6,80  16,70  18,38  72,88  3,61
TEMP 8 5 24,9100 PLN
2017-05-24
 0,52  3,53  5,46  13,95  18,11  30,69  90,74  15,06
Fundusze akcji - Świat rozwinięty
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
FIZ 6 27 5 112,6800 PLN
2017-04-28
 1,14  1,42  2,68  3,59  4,12  b.d.  b.d.  2,68
FIZ 8 29 5 116,8200 PLN
2017-04-28
 0,21  -0,21  1,02  b.d.  b.d.  b.d.  b.d.  1,02
ING 7 5 184,2100 PLN
2017-05-24
 0,63  3,75  0,98  7,07  16,66  27,29  100,97  3,44
ML 1 ** 5 48,0200 USD
2017-05-24
 0,25  2,54  6,29  13,85  18,83  12,83  60,49  12,14
ML 4 ** 5 59,8600 USD
2017-05-24
 0,13  5,65  5,55  13,09  16,69  31,13  77,78  12,67
SCH 4 **26 8,5076 USD
2017-05-24
 -0,06  3,86  3,52  9,99  16,07  19,99  48,99  9,75
SKAN 4 ** 5 3,7636 USD
2017-05-24
 -0,25  0,16  0,75  12,95  34,82  12,46  40,05  13,18
TEMP 2 * 5 17,5500 EUR
2017-05-24
 -0,06  -0,34  -1,13  5,79  17,79  22,21  84,16  2,21
 
Fundusze indeksowe
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
QUE 2 6 79,8700 PLN
2017-05-24
 2,15  2,65  10,04  59,20  57,19  -17,56  21,35  40,07
QUE 3 6 70,0900 PLN
2017-05-24
 -1,11  -2,04  -6,18  -24,68  -26,74  -12,97  -36,23  -18,68
 
Fundusze sektorowe
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
DWS 9 5 103,0000 PLN
2017-05-24
 0,72  1,90  4,58  21,20  32,60  43,25  103,96  14,65
ML 9 ** 5 36,7600 USD
2017-05-24
 -0,14  2,45  4,73  12,93  9,90  28,08  115,60  13,25
 
Fundusze alternatywne
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
SF 1 69,7200 PLN
2017-05-24
 0,42  2,59  -1,02  1,28  -11,75  -1,66  -14,11  1,80
 
Fundusze mieszane
Fundusze mieszane
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
BPH 4 1 2,2300 PLN
2017-05-24
 0,45  0,45  1,36  8,78  9,31  1,36  20,54  6,19
DWS 1 1 523,8800 PLN
2017-05-24
 0,51  2,33  4,11  13,07  22,13  34,22  86,86  9,13
ING 1 1 330,8400 PLN
2017-05-24
 0,46  0,67  1,67  11,84  15,73  14,49  45,38  9,13
KAHA 1 1 221,3600 PLN
2017-05-24
 0,17  0,64  1,95  5,52  1,48  -12,59  3,49  4,75
NB 1 4 155,3900 PLN
2017-05-24
 0,18  1,17  3,64  10,38  10,37  8,50  46,13  8,05
PIO 1 1 123,1400 PLN
2017-05-24
 0,37  1,06  2,48  12,74  14,91  0,05  17,58  9,33
SEB 1 1 188,2200 PLN
2017-05-24
 -0,10  0,03  3,43  24,43  24,53  -5,02  5,54  18,11
UNK 1 1 333,5800 PLN
2017-05-24
 -0,04  0,48  2,19  12,35  14,04  8,75  33,91  8,96
Fundusze aktywnej alokacji/absolutnej stopy zwrotu
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
ALT 1 4 144,3400 PLN
2017-05-24
 0,15  -0,03  0,45  2,85  4,76  11,04  b.d.  2,17
BPH 7 16 1206,9301 PLN
2017-05-24
 -0,04  0,95  2,74  8,56  9,43  16,44  10,05  6,31
EQU 1 1217 12,4200 PLN
2017-05-24
 0,32  1,14  2,64  11,69  24,70  2,64  24,20  9,43
FIZ 3 20 6 596,1900 PLN
2017-04-28
 1,73  1,34  0,22  -1,70  -8,29  b.d.  b.d.  0,22
FIZ 7 28 5 1038,3400 PLN
2017-05-10
 0,96  0,96  2,39  4,24  b.d.  b.d.  b.d.  4,05
NB 5 4 125,7800 PLN
2017-05-24
 0,53  2,57  6,29  12,50  10,16  9,71  18,18  10,75
NB 7 4 163,6300 PLN
2017-05-24
 0,40  1,72  3,00  14,31  12,27  16,47  49,53  10,22
NOVO 4 4 103,0500 PLN
2017-05-24
 -0,19  -0,19  2,29  24,13  23,89  2,36  -3,57  17,57
 
Fundusze rynku pieniężnego
Fundusze polskiego rynku pieniężnego - skarbowe
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
ING 4 1 262,9400 PLN
2017-05-24
 0,01  0,14  0,37  0,81  1,13  4,32  11,55  0,63
Fundusze polskiego rynku pieniężnego - korporacyjne i pozostałe
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
KAHA 4 2 267,3100 PLN
2017-05-24
 0,01  0,26  0,57  1,01  1,43  5,07  13,11  0,88
KBC 1 7 2 247,5200 PLN
2017-05-24
 0,06  0,49  1,07  2,17  3,67  10,14  18,93  1,63
NB 2 2 139,5900 PLN
2017-05-24
 0,04  0,37  0,98  1,66  2,45  5,65  12,68  1,35
OPT 1 2 9,9600 PLN
2017-05-24
 0,00  -0,30  -0,20  -0,10  -1,58  -1,68  b.d.  -0,10
PIO 6 189,5300 PLN
2017-05-24
 0,03  0,22  0,65  1,19  1,52  4,57  11,19  0,95
SKAR 4 2 340,2000 PLN
2017-05-24
 0,02  0,30  0,84  1,46  1,93  5,26  12,28  1,24
UNK 4 2 211,6800 PLN
2017-05-24
 0,04  0,47  1,16  2,16  3,29  8,18  17,91  1,96
UNK 5 4 1716,4800 PLN
2017-05-24
 0,01  0,18  0,54  1,08  2,11  7,70  7,87  0,86
 
Fundusze obligacji
Fundusze obligacji polskich skarbowe
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
BPH 1 11 3377,3401 PLN
2017-05-24
 0,04  0,29  0,76  1,55  0,01  7,99  17,92  0,91
CU 2 227,5400 PLN
2017-05-24
 0,02  0,30  1,49  1,75  0,41  5,45  17,95  1,66
DWS 2 2 320,4000 PLN
2017-05-24
 0,02  0,48  1,92  2,66  2,77  9,36  21,53  2,25
ING 2 2 296,0100 PLN
2017-05-24
 0,15  0,30  2,27  3,39  2,89  9,36  24,06  3,03
KAHA 3 16 278,8200 PLN
2017-05-24
 0,04  0,44  1,69  1,93  -0,18  4,99  17,17  1,72
NOVO 5 2 196,2600 PLN
2017-05-24
 0,25  -1,52  -0,68  -1,17  -3,48  1,88  16,90  -0,77
OPT 2 2 10,0400 PLN
2017-05-24
 0,10  -0,40  0,10  0,00  -2,14  -1,47  b.d.  0,00
SKAR 2 2 303,5300 PLN
2017-05-24
 0,01  0,30  2,40  2,44  1,69  7,88  22,52  2,38
Fundusze obligacji polskich - korporacyjne i pozostałe
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
ALL 2 3 166,7600 PLN
2017-05-24
 0,02  0,24  0,60  1,62  3,65  6,90  17,38  1,22
ALT 2 3 121,0300 PLN
2017-05-24
 0,16  1,04  2,17  5,34  4,90  11,54  b.d.  3,89
ARKA 2 3 21,1300 PLN
2017-05-24
 0,05  0,43  2,27  2,42  0,57  5,33  19,24  2,27
KBC 2 7 3 233,8800 PLN
2017-05-24
 0,03  0,39  2,09  2,98  2,76  11,59  26,23  2,45
PIO 2 16 56,6500 PLN
2017-05-24
 0,02  0,34  1,58  2,04  1,31  5,75  14,10  1,74
SEB 2 3 228,2400 PLN
2017-05-24
 0,13  -1,16  -0,55  -0,37  -0,30  4,05  9,25  -0,22
UNK 2 3 339,2200 PLN
2017-05-24
 0,00  0,44  2,03  2,12  1,09  5,57  18,81  2,11
Fundusze obligacji europejskich
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
TEMP 5 * 4 15,2700 EUR
2017-05-24
 0,07  0,07  0,46  1,66  3,04  12,03  31,87  0,59
Fundusze obligacji USA
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
JB 1 ** 4 345,7300 USD
2017-05-23
 -0,21  -0,02  0,85  1,48  -0,05  3,99  5,76  1,46
SKAN 2 ** 4 20,0774 USD
2017-05-24
 -0,12  0,63  1,38  3,08  1,72  8,28  14,46  3,03
Fundusze obligacji - Świat rozwijający się
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
SCH 5 26 118,3293 PLN
2017-05-24
 0,15  0,01  1,30  5,04  5,70  2,51  16,71  4,40
SKAN 3 ** 4 23,3445 USD
2017-05-24
 0,05  0,86  2,83  8,68  12,10  9,93  18,34  6,64
UNK 8 4 198,4300 PLN
2017-05-24
 0,18  -0,37  -0,53  -1,75  -3,92  6,90  22,74  -1,80
Globalne Fundusze obligacji
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
TEMP 6 4 89,9900 PLN
2017-05-24
 0,01  -1,12  0,61  7,60  12,57  5,63  35,85  3,03
 
Fundusze - metale szlachetne
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
DWS 5 6 146,8900 PLN
2017-05-24
 -0,49  -2,52  -4,21  1,02  0,83  3,57  -26,30  2,20
ML 5 ** 6 30,6900 USD
2017-05-24
 -3,37  -3,03  -8,39  12,58  -0,74  4,42  -34,92  3,96
SF 2 26 501,2700 PLN
2017-05-24
 0,02  -0,06  -1,39  5,20  -12,37  -16,79  -39,69  8,47
 
Fundusze surowcowe
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
BPH 6 26 6 98,0800 PLN
2017-05-24
 -0,43  0,83  -1,96  0,32  7,76  -31,30  -28,29  -0,86
ML 6 ** 6 32,5100 USD
2017-05-24
 -1,13  -2,31  -6,58  2,59  27,14  -29,69  -39,97  3,90
TEMP 9 6 7,2000 PLN
2017-05-24
 -0,55  -2,31  -7,46  -6,98  4,96  -37,98  -20,70  -8,86
 
Fundusze nieruchomości
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
SCH 2 *26 138,1454 EUR
2017-05-24
 0,15  -0,05  1,36  8,75  1,85  5,17  29,46  5,34
 
 
 
Pozycje inwestycyjne o zwiększonym bezpieczeństwie
Portfele o zwiększonym bezpieczeństwie
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
SCM 1 10 2 1141,9971 PLN
2017-05-23
 0,00  0,32  1,29  1,70  1,39  5,89  b.d.  1,51
Fundusze gwarantowane
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn.22 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
SEG 2020 *6 3 128,9200 / 128,92 EUR
2017-05-17
 0,00  0,00  0,00  0,37  0,18  1,58  7,17  0,42
SEG 2021 *6 3 133,4900 / 133,49 EUR
2017-05-17
 0,00  0,00  0,00  0,20  0,16  1,99  7,84  0,23
SEG 2022 *6 3 134,2200 / 134,22 EUR
2017-05-17
 0,00  0,00  0,00  0,14  0,04  2,78  9,46  0,13
SEG 2023 *6 3 132,8600 / 132,86 EUR
2017-05-17
 0,00  0,00  0,00  0,09  0,07  3,35  9,66  0,09
SEG 2024 *6 3 134,3000 / 134,30 EUR
2017-05-17
 0,00  0,00  0,00  0,28  0,29  3,69  9,71  0,29
SEG 2025 *6 3 137,6300 / 137,63 EUR
2017-05-17
 0,00  0,00  0,00  0,17  0,12  5,00  11,52  0,17
SEG 2026 *6 3 140,3500 / 140,35 EUR
2017-05-17
 0,00  0,00  0,00  0,24  0,12  6,99  14,01  0,24
SEG 2027 *6 3 143,3700 / 143,37 EUR
2017-05-17
 0,00  0,00  0,00  0,20  0,15  8,81  16,45  0,24
SEG 2028 *6 3 144,8500 / 144,85 EUR
2017-05-17
 0,00  0,00  0,00  0,34  0,17  10,54  b.d.  0,37
SEG 2029 *6 3 158,8700 / 158,87 EUR
2017-05-17
 0,00  0,00  0,00  1,91  0,26  20,61  b.d.  1,58
SEG 2030 * 3 159,9200 / 159,92 EUR
2017-05-17
 0,00  0,00  0,00  2,64  0,88  b.d.  b.d.  2,36
SEG 2031 * 3 158,9200 / 158,92 EUR
2017-05-17
 0,00  0,00  0,00  1,92  0,03  b.d.  b.d.  1,64
 
Fundusze sekurytyzacyjne
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
FIZ 1 18 6 2369,6204 PLN
2017-04-28
 0,32  0,30  1,39  2,28  5,85  b.d.  b.d.  1,39
FIZ 2 19 6 2041,6915 PLN
2017-04-28
 0,27  0,67  1,08  1,08  3,48  b.d.  b.d.  1,08
 
Portfele modelowe
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
PM 1 13 4 2207,6478 PLN
2017-05-23
 -0,32  1,15  1,40  12,66  11,98  -4,24  17,15  7,98
PM 2 13 3 2383,4826 PLN
2017-05-23
 -0,11  0,24  0,52  4,38  3,11  -2,47  12,95  2,96
PM 3 13 5 1723,4870 PLN
2017-05-23
 -0,61  2,29  2,52  24,31  24,27  -5,42  21,72  14,92
PM 4 13 5 2375,9692 PLN
2017-05-23
 -0,47  1,72  1,96  18,29  17,93  -5,75  15,67  11,34
 
Rozwiązania dedykowane
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
PI D1 14 4 1064,5574 PLN
2017-05-18
 -0,13  0,91  1,73  6,21  7,01  6,97  b.d.  4,39
PI D2 14 5 1066,8331 PLN
2017-05-18
 -0,24  1,41  2,42  11,06  12,64  8,19  b.d.  7,49
PI D3 24 4 1062,1453 PLN
2017-05-23
 0,17  0,69  2,00  4,74  3,97  b.d.  b.d.  3,34
PI L1 15 4 1064,5574 PLN
2017-05-18
 -0,13  0,91  1,73  6,21  7,01  6,97  b.d.  4,39
PI L2 15 5 1066,8331 PLN
2017-05-18
 -0,24  1,41  2,42  11,06  12,64  8,19  b.d.  7,49
PI L3 25 4 1062,1453 PLN
2017-05-23
 0,17  0,69  2,00  4,74  3,97  b.d.  b.d.  3,34
Waluty
Kod Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
USD 3,7177 PLN
2017-05-25
 -0,95  -4,36  -8,61  -10,69  -6,32  21,93  7,48  -11,04
EUR 4,1796 PLN
2017-05-25
 -0,45  -1,30  -3,03  -5,24  -5,52  0,66  -3,94  -5,52

* - Cena jednostki przeliczana jest na PLN/EURO według średniego kursu NBP pomniejszonego/powiększonego w zależności od typu operacji o 0,2%. Aktualny średni kurs Euro NBP znajduje się na stronie www.nbp.pl.
** - Cena jednostki przeliczana jest na PLN/USD według średniego kursu NBP pomniejszonego/powiększonego w zależności od typu operacji o 0,2%. Aktualny średni kurs USD NBP znajduje się na stronie www.nbp.pl.
1 - limitowany dostęp, fundusze dostępne dla umów zawartych przed 19 stycznia 2006 r.
2 - limitowany dostęp, fundusze dostępne dla umów zawartych przed 30 czerwca 2006 r.
3 - limitowany dostęp, fundusze dostępne dla umów zawartych przed 17 września 2007 r.
4 - limitowany dostęp, fundusz dostępny dla umów zawartych przed 30 czerwca 2009 r.
5 - limitowany dostęp, fundusz dostępny dla umów zawartych przed 18 stycznia 2011 r.
6 - fundusz wyceniany raz w tygodniu.
7 - fundusz dostępny dla wybranych produktów (db Inwestuj w Przyszłość - Pasja Oszczędzania; db Inwestuj w Przyszłość - Pasja Oszczędzania II, db Inwestuj w Przyszłość – Navigator)
8 - limitowany dostęp, fundusz dostępny dla umów zawartych przed 1 sierpnia 2011 r.
9 - Fundusz dostępny jedynie w ramach Rachunku Lokacyjnego "Dystrybutor Zysków"
10 - Portfel dostępny jedynie w ramach produktu "Skandia Comfort"
11 - limitowany dostęp, fundusz dostępny dla umów zawartych przed 18 stycznia 2013 r.
12 - Fundusz niedostępny dla produktów: „db Inwestuj w Przyszłość – Pasja Oszczędzania” oraz „db Inwestuj w Przyszłość – Pasja Oszczędzania II”, „db Inwestuj w Przyszłość – Navigator”
13 - Zaprezentowana w tabeli cena jednostki ma charakter pomocniczy, służący prezentacji zmian wartości Portfela Modelowego w czasie, ustalanej w oparciu o wyceny Pozycji Inwestycyjnych wchodzących w skład danego Portfela Modelowego. Nie należy jej utożsamiać z ceną jednostki UFK.
14 - portfel dostępny dla wybranych produktów (Twoje Bezpieczeństwo, Vital, Vital Plus - umowy zawarte za pośrednictwem Idea Bank)
15 - portfel dostępny dla wybranych produktów (Global Selection, Vital Plus - umowy zawarte za pośrednictwem Lion's Bank)
16 - limitowany dostęp, fundusze dostępne dla umów zawartych przed 20 stycznia 2014 r.
17 - limitowany dostęp, fundusze dostępne dla umów zawartych przed 20 stycznia 2015
18 - Fundusz dostępny tylko w ramach produktu „Capital”
19 - Fundusz dostępny tylko w ramach produktu „Capital+”
20 - Fundusz dostępny tylko w ramach produktu „Trends”
21 - Fundusz dostępny tylko w ramach produktu „Active Dividend”
22 - Cena jednostki/Poziom gwarancji
23 - fundusz dostępny dla wybranych produktów (Kapitał)
24 - Fundusz (portfel) dostępny dla wybranych produktów (Twoje Bezpieczeństwo/ II, Vital, Vital Plus, Global Selection, Invest Life, Grand, Grand Plus, Strateg, Profit Saver, Expert Saver, Vital Saver oraz Optimum Saver - umowy zawarte za pośrednictwem Idea Bank S.A., Tax Care S.A. oraz Open Finance S.A.)
25 - Fundusz (portfel) dostępny dla wybranych produktów (Twoje Bezpieczeństwo/ II, Vital, Vital Plus, Global Selection, Invest Life, Grand, Grand Plus, Strateg, Profit Saver oraz Expert Saver - umowy zawarte za pośrednictwem Lion's Bank S.A.)
26 - limitowany dostęp, fundusz dostępny dla umów zawartych przed 20 stycznia 2016 r.
27 - Fundusz dostępny w ramach produktów: Total Invest, Multi Saver
28 - Fundusz dostępny w ramach produktów: MultiAsset Invest, MultiStrateg Invest
29 - Fundusz dostępny w ramach produktu Dynamic Invest

Prezentowana klasyfikacja funduszy do poszczególnych klas aktywów oraz ryzyka jest jedynie pomocnicza i została dokonana w oparciu o subiektywne kryteria zastosowane przez Vienna Life.

 

Serwis korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka). Więcej informacji jakich cookies używamy, w jakim celu oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz klikając w link Polityka cookies.