Multinavigator – najczęściej zadawane pytania

Kiedy i jak często następuje optymalizacja struktury inwestycji?

Minimum raz w roku. Optymalizacja przeprowadzana jest także w przypadku istotnych zmian parametrów umowy i przy szczególnie silnych zawirowaniach rynkowych.


Jakie parametry mają wpływ na ustalony indywidualnie portfel?

Okres obowiązywania umowy (czas pozostały do jej zakończenia), oczekiwane składki, (oszacowany) cel i wybrana klasa ryzyka.


Na czym polegają coroczne zmiany portfela?

Multinavigator zapewnia optymalizację strategicznej (długoterminowej) struktury majątku. O ile parametry umowy i długoterminowe perspektywy rynkowe nie ulegają istotnym zmianom, zmiany w portfelu są stopniowe.


Na jakiej podstawie Multinavigator dokonuje wyboru strategii inwestycyjnej?

Po pierwsze Multinavigator zawiera tak zwany element cyklu życia. Moduł ten jest odpowiedzialny za stałe obniżanie udziału akcji w trakcie okresu obowiązywania umowy. Zasada ta obowiązuje we wszystkich trzech klasach zysków i ryzyka, jednak w różnym stopniu i na różnym poziomie. Po drugie po okresie szczególnie korzystnej sytuacji rynkowej część majątku jest inwestowana w fundusze bardziej bezpieczne. W ten sposób osiągnięte dzięki korzystnej koniunkturze zyski są gromadzone i zabezpieczane. A po trzecie obowiązuje także zasada, że po okresie szczególnie niekorzystnego rozwoju wartości inwestycje są realizowane bardziej konserwatywnie, aby ograniczyć ryzyko związane z dalszym utrzymywaniem się niekorzystnej tendencji. Podobnie jak wszystkie inne elementy systemu, także „zasady podejmowania decyzji” nie są sztywno określone i mogą być doskonalone w miarę rozwoju wiedzy na ten temat.


Kto zbiera wszystkie dane rynkowe i dokonuje optymalizacje?

Optymalizacja odbywa się w specjalnym oprogramowaniu. Jego możliwości obliczeniowe pozwalają na równoczesne uwzględnienie wielu zmiennych i licznych zależności w setkach symulacji oraz wielu kompleksowych funkcji definiujących cele. Specjalne oprogramowanie optymalizacyjne zostało zaprojektowane w Princeton i jest dzisiaj własnością naszego partnera, realizującego optymalizację dla towarzystwa Vienna Life.


Jak wybierane są fundusze wchodzące w skład mojego portfela?

Szczególnie korzystnym rozwiązaniem jest szeroka dywersyfikacja, zarówno pod względem towarzystw funduszy inwestycyjnych jak i stylów inwestowania. W miarę możliwości udział żadnego z funduszy nie powinien przekraczać 15% wartości portfela. W celu wykluczenia ewentualnych konfliktów interesów, żaden z funduszy nie jest zarządzany samodzielnie przez towarzystwo Vienna Life.


Czy rzeczywiście każdy indywidualnie skonstruowany portfel jest inny?

Wszystkie portfele podlegają indywidualnej optymalizacji. Na początku okresu obowiązywania umowy niemal wszyscy klienci znajdują się w podobnej sytuacji: posiadają zgromadzony kapitał w wysokości 0 złotych, wiele przewidzianych do zapłaty składek i długi okres obowiązywania umowy. Portfele w ramach tej samej klasy zysków i ryzyka o podobnym okresie obowiązywania umowy są zatem na starcie bardzo podobne. Ale wraz z biegiem czasu zaczynają się stopniowo coraz silniej różnicować pod wpływem różnych zdarzeń, takich jak pobranie środków z portfela, składki jednorazowe, zmiana okresu obowiązywania umowy itp. oraz zmian sytuacji na rynku.


Czy jest możliwość zawieszenia usługi Multinavigator i wybierania funduszy we własnym zakresie?

Multinavigator może być w każdym momencie bezpłatnie włączony lub zawieszony. Po zawieszeniu programu portfel nie będzie już jednak optymalizowany. Ze względu na fakt, że optymalizacja realizowana jest w perspektywie długoterminowej przy systematycznej kontroli ryzyka najlepszym rozwiązaniem jest korzystanie Multinavigatora przez cały okres obowiązywania umowy.

 

Serwis korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka). Więcej informacji jakich cookies używamy, w jakim celu oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz klikając w link Polityka cookies.