Investbox

Rozwiązanie inwestycyjne dostrojone
do Twoich potrzeb i indywidualnych oczekiwań.

Poznaj Investbox

Wybierz strategię odpowiadającą ryzyku, które chcesz podjąć - od najbezpieczniejszej
z przewagą funduszy obligacji i rynku pieniężnego po bardziej agresywną
opartą o fundusze akcji.

Możesz ulokować swoje środki finansowe w produktach zdywersyfikowanego ryzyka.
Eksperci będą zarządzać Twoim kapitałem, a Ty zachowasz cały czas wpływ na strategię inwestowania!

4 strategie inwestycyjne połączone w investbox

Investbox korzyści

Wygodny sposób zarządzania

Określasz swój profil ryzyka
i wybierasz odpowiednie strategie.

Elastyczność

W każdym momencie możesz przenosić swoje środki pomiędzy strategiami za pomocą Skandia Online.

Profesjonalne zarządzanie

Bieżące decyzje dotyczące poziomu zaangażowania w poszczególnych instrumentach finansowych podejmowane są przez
licencjonowanego doradcę inwestycyjnego w oparciu o rzetelnie przeprowadzoną analizę.

Podwyższona kontrola inwestycji

Stała kontrola sposobu zarządzania funduszami wchodzącymi w skład Portfeli Modelowych.

Zainteresowała Cię nasza oferta?

Formularz kontaktowy

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgromadzonych przez Vienna Life. Regulamin
Wyślij

Zastrzeżenia prawne

Szczegółowe informacje na temat usługi NAVIGO znajdują się w Regulaminie Programu „NAVIGO” oferowanego do umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, zamieszczonym na stronie: www.viennalife.pl. Skorzystanie z usługi NAVIGO związane jest z posiadaniem bądź zawarciem umowy ubezpieczenia na życie z UFK z Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group, na warunkach szczegółowo określonych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, z zastrzeżeniem, że usługa nie jest kierowana do klientów, którzy: przystąpili do grupowego ubezpieczenia na życie; opłacają składki w walutach obcych; zawarli umowy ubezpieczenia nie zakładające wpłat Składek Dodatkowych oraz zawarli umowy ubezpieczenia na życie z UFK „Przyszłość z Kapitałem”/”Przyszłość z Firmą”/”Kapitał na Przyszłość”. Usługa NAVIGO nie gwarantuje osiągnięcia zakładanych wyników inwestycyjnych. Ubezpieczający musi się liczyć z możliwością utraty części wpłaconych środków, zwłaszcza w przypadku rozwiązania umowy ubezpieczenia przed terminem, na jaki została zawarta.

Przedstawione opracowanie ma wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowi oferty, propozycji nabycia ani usługi doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu przepisów powszechnych.

 

Serwis korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka). Więcej informacji jakich cookies używamy, w jakim celu oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz klikając w link Polityka cookies.