Investbox

Rozwiązanie inwestycyjne dostrojone
do Twoich potrzeb i indywidualnych oczekiwań.

Poznaj Investbox

Wybierz strategię odpowiadającą ryzyku, które chcesz podjąć - od najbezpieczniejszej
z przewagą funduszy obligacji i rynku pieniężnego po bardziej agresywną
opartą o fundusze akcji.

Możesz ulokować swoje środki finansowe w produktach zdywersyfikowanego ryzyka.
Eksperci będą zarządzać Twoim kapitałem, a Ty zachowasz cały czas wpływ na strategię inwestowania!

4 strategie inwestycyjne połączone w investbox

Investbox korzyści

Wygodny sposób zarządzania

Określasz swój profil ryzyka
i wybierasz odpowiednie strategie.

Elastyczność

W każdym momencie możesz przenosić swoje środki pomiędzy strategiami za pomocą Skandia Online.

Profesjonalne zarządzanie

Bieżące decyzje dotyczące poziomu zaangażowania w poszczególnych instrumentach finansowych podejmowane są przez
licencjonowanego doradcę inwestycyjnego w oparciu o rzetelnie przeprowadzoną analizę.

Podwyższona kontrola inwestycji

Stała kontrola sposobu zarządzania funduszami wchodzącymi w skład Portfeli Modelowych.

Zainteresowała Cię nasza oferta?

Formularz kontaktowy

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Vienna Life powyższych danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego za pośrednictwem podanego numeru telefonu.
Wyślij

Zastrzeżenia prawne

Niniejsze opracowanie ma wyłącznie charakter informacyjno-reklamowy i zostało przygotowane przez Vienna Life Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group (dalej jako „Vienna Life” lub „Spółka”). Investbox to grupa rozwiązań inwestycyjnych w ramach której dostępne są Portfele Modelowe o zróżnicowanym poziomie ryzyka. Szczegółowe i prawnie wiążące informacje na temat Portfeli Modelowych opisanych w niniejszym materiale, w tym informacja o kosztach, znajdują się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia umów ubezpieczenia oferowanych przez Vienna Life, Regulaminie Portfeli Modelowych oraz Regulaminie Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych; ww. dokumenty są dostępne w siedzibie Vienna Life, Biurach Obsługi Klienta, u pośredników ubezpieczeniowych Vienna Life oraz na stronie internetowej: www.viennalife.pl.

Dostęp do Portfeli Modelowych jest związany z posiadaniem bądź zawarciem ze Vienna Life odpowiedniej umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, na warunkach szczegółowo określonych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia umów ubezpieczenia oferowanych przez Vienna Life oraz w innych dokumentach, związanych z daną umową ubezpieczenia. W zależności od posiadanej umowy ubezpieczenia możliwy jest dostęp do wszystkich, bądź wybranych Portfeli Modelowych. Przed podjęciem decyzji dotyczącej zawarcia umowy ubezpieczenia oraz wyboru konkretnej usługi Vienna Life zaleca szczegółowe zapoznanie się z warunkami tej Umowy, a także z warunkami oferowanych usług. Vienna Life nie gwarantuje uzyskania założonego celu inwestycyjnego. Ubezpieczający musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków, zwłaszcza gdy wcześniej wypłaci środki lub ulokuje je w instrumenty obarczone dużym ryzykiem inwestycyjnym. li

Niniejszy materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty, propozycji nabycia ani doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu przepisów powszechnych.

 

Serwis korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka). Więcej informacji jakich cookies używamy, w jakim celu oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz klikając w link Polityka cookies.