Usługi inwestycyjne

Wybierz odpowiednią dla Twoich inwestycji

Zainteresowała Cię nasza oferta?

Formularz kontaktowy

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgromadzonych przez Vienna Life. Regulamin
Wyślij

Zastrzeżenia prawne

Szczegółowe informacje na temat usługi NAVIGO znajdują się w Regulaminie Programu „NAVIGO” oferowanego do umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, zamieszczonym na stronie: www.viennalife.pl. Skorzystanie z usługi NAVIGO związane jest z posiadaniem bądź zawarciem umowy ubezpieczenia na życie z UFK z Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group, na warunkach szczegółowo określonych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, z zastrzeżeniem, że usługa nie jest kierowana do klientów, którzy: przystąpili do grupowego ubezpieczenia na życie; opłacają składki w walutach obcych; zawarli umowy ubezpieczenia nie zakładające wpłat Składek Dodatkowych oraz zawarli umowy ubezpieczenia na życie z UFK „Przyszłość z Kapitałem”/”Przyszłość z Firmą”/”Kapitał na Przyszłość”. Usługa NAVIGO nie gwarantuje osiągnięcia zakładanych wyników inwestycyjnych. Ubezpieczający musi się liczyć z możliwością utraty części wpłaconych środków, zwłaszcza w przypadku rozwiązania umowy ubezpieczenia przed terminem, na jaki została zawarta.

Przedstawione opracowanie ma wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowi oferty, propozycji nabycia ani usługi doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu przepisów powszechnych.

 

Serwis korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka). Więcej informacji jakich cookies używamy, w jakim celu oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz klikając w link Polityka cookies.