Produkty oszczędnościowe

Vital Saver

Żyj i oszczędzaj,
tu i teraz
 
Cechy produktu:

 • zbierz nawet 110 642 zł ! *
 • ochrona ubezpieczeniowa
 • składka już od 200 zł miesięcznie
 • możliwość dokonywania wpłat dodatkowych
 • brak podatku od spadków i darowizn **

Dokumenty

Ogólne Warunki Ubezpieczenia i Karta Produktu Vital Saver

Optimum Saver

Zacznij działać
z myślą o przyszłości
 
Cechy produktu:

  • zbierz nawet 104 697 zł! *
  • ochrona ubezpieczeniowa - wysokie ubezpieczenie z tytułu śmierci, do 10-krotności rocznej Składki Regularnej ***
  • składka regularna już od 200 zł miesięcznie
  • możliwość dokonywania wpłat dodatkowych

Dokumenty

Ogólne Warunki Ubezpieczenia i Karta Produktu Optimum Saver
Do produktu Vital Saver i Optimum Saver polecamy program spersonalizowanego zarządzania oszczędnościami Navigo

Cechy produktu:

 • Profesjonalizm
  Zarządzanie portfelem inwestycyjnym na najwyższym poziomie.
 • Innowacyjność
  Pierwszy taki serwis w Polsce obsługujący klientów indywidualnych.
 • Dostępność
  Usługa oferowana bez względu na wysokość aktywów.
 • Bezpieczeństwo
  Portfel dostosowany do Twojego poziomu akceptacji ryzyka inwestycyjnego.
 • Elastyczność
  Możliwość zmiany profilu ryzyka w trakcie trwania programu.
 • Wygoda
  Szybka aktywacja online. Dostęp do dodatkowych materiałów edukacyjnych.

Multi Saver

zadbaj o potrzeby swoje i swoich bliskich
 
Cechy produktu:

 • zbierz nawet: 156 760 zł! ****,
 • możliwość inwestycji w Fundusz Inwestycyjny Zamknięty: ALTUS FIZ Akcji Globalnych,
 • wynik Funduszu za okres od 13.05.2015 r. - 30.06.2017 r.: 11,82%,
 • ochrona ubezpieczeniowa,
 • składka już od 1000 zł miesięcznie,
 • brak podatku od spadków i darowizn **.

Zainteresowała Cię nasza oferta?

Formularz kontaktowy

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgromadzonych przez Vienna Life. Regulamin
Wyślij

* Wyliczenie przedstawia wynik inwestycji po 15 latach, uwzględniając składkę regularną w wysokości 500 zł miesięcznie, przy założeniu 5,05% stopy zwrotu w skali roku, dla osoby w wieku 35 lat.
** Świadczenie z tytułu śmierci przypadające uprawnionemu nie należy do spadku po Ubezpieczonym.
*** Świadczenie z tytułu śmierci Ubezpieczanego równe jest 10% Wartości Części Bazowej + 100% Wartości Części Wolnej + większa z 2 wartości: 10-krotność rocznej Składki Regularnej albo Wartość Części Bazowej (od 6 roku możliwość przejścia na świadczenie równe 100% Wartości Części Wolnej + 110% Wartości Części Bazowej).

****Wyliczenie przedstawia wynik inwestycji po 15 latach, uwzględniając składkę regularną w wysokości 1000 zł miesięcznie płatną przez okres 10 lat, przy założeniu 5,05% stopy zwrotu w skali roku, dla osoby w wieku 35 lat.

Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group (Vienna Life) informuje, że inwestycje w ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe są związane z ryzykiem inwestycyjnym – wartość jednostek funduszy może ulec zmianie wraz ze zmianą sytuacji na rynkach kapitałowych, a Vienna Life nie zapewnia osiągnięcia określonych wyników inwestycyjnych. Ubezpieczający powinien liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków, w szczególności jeżeli rozwiąże Umowę przed terminem na jaki została zawarta.

 

Powyższa infromacja nie stanowi oferty, propozycji nabycia ani doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu przepisów powszechnych, a jedyne prawnie wiążące informacje o produktach, okresie na jaki zawierana jest Umowa, kosztach, ryzykach i ofercie Vienna Life zawarte są w OWU oraz innych dokumentach związanych z Umową, dostępnych w siedzibie Vienna Life, Biurach Obsługi Klienta, u Pośredników Ubezpieczeniowych Vienna Life oraz na stronie internetowej www.viennalife.pl. Vienna Life zaleca zapoznanie się z ww. dokumentami przed zawarciem Umowy.

 

Przedmiotowy materiał nie stanowi propozycji nabycia certyfikatów funduszu inwestycyjnego ani promocji certyfikatów inwestycyjnych funduszu inwestycyjnego zamkniętego. Przedstawione w opracowaniu wartości liczbowe dotyczące ALTUS FIZ Akcji Globalnych są wyliczeniami własnymi ALTUS TFI S.A. poczynionymi w oparciu o przyjęte przez ALTUS TFI S.A. założenia, przy czym Vienna Life ani ALTUS FIZ Akcji Globalnych nie gwarantują osiągnięcia założonego celu inwestycyjnego, a klient powinien się liczyć z możliwością ewentualnych strat.

 

Serwis korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka). Więcej informacji jakich cookies używamy, w jakim celu oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz klikając w link Polityka cookies.