Informacje o spółce

Profil Spółki

Koncentrujemy się na zapewnianiu naszym klientom produktów i usług dopasowanych do ich potrzeb. Nasza strategia jest ukierunkowana na długoterminową rentowność i stały wzrost zysków, co czyni nas godnym zaufania partnerem w czasach gwałtownych zmian.

Grupa Vienna Insurance (VIG) zatrudnia ponad 25 000 pracowników w ok. 50 firmach w 25 krajach. Opracowujemy rozwiązania w zakresie ubezpieczeń zgodne z potrzebami osobistymi i lokalnymi, dzięki czemu jesteśmy jednym z liderów w branży ubezpieczeń w Austrii oraz Europie Środkowo-Wschodniej (EŚW).WIEDZA I STABILNOŚĆ

Grupa Vienna Insurance to międzynarodowa grupa ubezpieczeniowa, której siedziba znajduje się w stolicy Austrii. Po upadku żelaznej kurtyny w 1989 r. VIG bardzo szybko rozszerzyła swoją działalność i przekształciła się z przedsiębiorstwa działającego wyłączenie na terenie Austrii w grupę o międzynarodowym zasięgu. VIG oznacza stabilność i wiedzę w zakresie ochrony finansowej przed ryzykiem. Początki Grupy sięgają roku 1824. Niemal dwa stulecia doświadczenia, w połączeniu z koncentracją na naszej głównej umiejętności — zapewnianiu ochrony ubezpieczeniowej — stanowią solidną, bezpieczną podstawę dla ponad 20 milionów klientów Grupy.KONCENTRACJA NA EUROPIE ŚRODKOWO–WSCHODNIEJ

Oprócz Austrii, VIG kładzie wyraźny nacisk na Europę Środkowo-Wschodnią jako swój rodzimy rynek. Grupa generuje ponad połowę przychodów z tytułu składek w EŚW. Działalność operacyjna VIG także koncentruje się na tym regionie. Odzwierciedla to głównie prognozy wzrostu gospodarczego w EŚW, który ma być dwa razy większy niż w Europie Zachodniej, a także obecny poziom zagęszczenia ubezpieczeń, które w dalszym ciągu utrzymuje się poniżej średniej UE.OBECNOŚĆ NA RYNKU LOKALNYM

Ochrona finansowa klientów przed ryzykiem jest dla VIG obowiązkiem. Grupa realizuje strategię wielu marek, opartą na rynkach lokalnych o ugruntowanej pozycji oraz lokalnym zarządzaniu. Ostatecznie sukces grupy oraz jej bliskość z klientami sprowadza się do mocnych stron poszczególnych marek oraz lokalnego know-how.SOLIDNE FINANSE I RATING KREDYTOWY

VIG posiada ocenę ratingową A+ ze stabilnymi perspektywami, przyznaną przez dobrze znaną agencję ratingową Standard & Poor’s. Oznacza to, że Grupa pozostaje najwyżej ocenianą spółką w indeksie wiodących akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Wiedniu, ATX. Grupa Vienna Insurance jest notowana zarówno w Wiedniu, jak i w Pradze. Wiener Städtische Versicherungsverein — stabilny główny akcjonariusz, który koncentruje się na perspektywie długoterminowej — posiada ok. 70% akcji VIG. Pozostałe akcje znajdują się w wolnym obrocie.PDFMisja Grupy VIG

 

Serwis korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka). Więcej informacji jakich cookies używamy, w jakim celu oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz klikając w link Polityka cookies.