Aktualności

 • 22.08.2017

  Rozszerzenie oferty inwestycyjnej Vienna Life

  Informujemy iż z dniem 22.08.2017r. oferta inwestycyjna Vienna Life zostanie rozszerzona  o Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe UFK VL inPlus  i UFK VL Vector Stabilny. Ich celem jest utrzymywanie niskiego poziomu zmienności przy jednoczesnej ekspozycji na najbardziej perspektywiczne klasy aktywów. UFK VL in Plus oraz UFK VL Vector Stabilny powstały w oparciu o strategię inwestycyjną portfeli Plus Minus, które w okresie 16.12.2014r.- 16.07.2017r. osiągnęły odpowiednio następujące wyniki: 24,03% (agresywny) i 12,92% (bezpieczny)*. Szczegółowe charakterystyki UFK.

   

  Lista Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych

  22.08.2017r. oferta Vienna Life zostanie wzbogacona o następujące Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe:

  Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL inPlus

  Klasa aktywów: UFK aktywnie zarządzane

  Klasa ryzyka (1-6): 4

  Polityka inwestycyjna: Celem UFK VL inPlus jest utrzymywanie zbalansowanego portfela inwestycyjnego o niskim poziomie zmienności, z akcentem położonym na atrakcyjną stopę zwrotu, osiąganą równomiernie w całym okresie funkcjonowania. Jednocześnie, UFK VL inPlus buduje ekspozycję na wybrane klasy aktywów, które w danym momencie uważane  są za najbardziej perspektywiczne.  UFK VL inPlus może inwestować od 0% do 100% w bezpieczne lub ryzykowne klasy aktywów,  w tym także za pośrednictwem funduszy inwestycyjnych.

  Fundusz denominowany w PLN

  Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL Vector Stabilny

  Klasa aktywów: UFK aktywnie zarządzane

  Klasa ryzyka (1-6): 3

  Polityka inwestycyjna: Celem UFK VL Vector Stabilny jest utrzymywanie zbalansowanego portfela inwestycyjnego o niskim poziomie zmienności, z akcentem położonym na ochronę wartości portfela w całym okresie funkcjonowania. Jednocześnie, UFK VL Vector Stabilny buduje ekspozycję na wybrane klasy aktywów, które w danym momencie uważane są za najbardziej perspektywiczne.  UFK VL Vector Stabilny może inwestować od 0% do 100% w bezpieczne lub ryzykowne klasy aktywów,  w tym także za pośrednictwem funduszy inwestycyjnych.

  Fundusz denominowany w PLN

   

  * dane zostały przygotowane przez Vienna Life w oparciu o wyniki historyczne wszystkich wzorcowych portfeli Plus Minus za okres od dnia 16.12.2014 roku do dnia 16.07.2017 roku. Wyniki nie zawierają opłat produktowych, jak również nie mogą być gwarancją tego, że zbliżone wartości zostaną osiągnięte w przyszłości. 

 • 08.08.2017

  Praca Biur Obsługi Klienta w dniu 14.08.2017

  Informujemy, że w dniu 14.08.2017 Biura Obsługi Klienta pracować będą w godz. 09.00 - 17.00.

  Za utrudnienia przepraszamy.

 • 04.07.2017

  Praca Biura Obsługi Klienta we Wrocławiu w dniu 06.07.2017

  Informujemy, że w dniu 06.07.2017 Biuro Obsługi Klienta we Wrocławiu czynne bedzie w godzinach:
  09:00 - 15:00 oraz 17.30 - 19.00

  Za utrudnienia przepraszamy.

 • 03.07.2017

  Zmiana nazw funduszy Julius Baer

  Informujemy, że w związku ze zmianą nazwy Julius Baer  na GAM uległy zmianie nazwy funduszy inwestycyjnych będących przedmiotem inwestycji Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Vienna Life.

  Nazwy funduszy obowiązujące od 30 czerwca 2017 r. są wskazane poniżej. Jednocześnie informujemy, że nazwy UFK, strategie i kody inwestycyjne funduszy pozostają bez zmian.

  Kod UFK - Dotychczasowa nazwa funduszu inwestycyjnego - Nowa nazwa funduszu inwestycyjnego
  JB1 – JB Dollar Bond Fund - GAM Dollar Bond 
  JB2 – JB Europe Small & Mid Cap Stock Fund - GAM Europe Small & Mid Cap Stock 

 • 21.06.2017

  Przerwa w dostępie do Vienna Life Online

  Informujemy, że w związku z pracami serwisowymi w terminie 24 -25.06.2017 (sobota - niedziela) serwis Vienna Life Online będzie niedostępny.

  Przepraszamy za utrudnienia.

  Zespół Vienna Life Online

 • 20.06.2017

  Zmiana nazw funduszy Legg Mason TFI S.A.

  Informujemy, że w związku ze zmianą nazwy Legg Mason TFI S.A. na Esaliens TFI S.A. uległy zmianie nazwy funduszy inwestycyjnych będących przedmiotem inwestycji Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Vienna Life.

  Nazwy funduszy obowiązujące od 13 czerwca 2017 r. są wskazane poniżej. Jednocześnie informujemy, że nazwy UFK, strategie i kody inwestycyjne funduszy pozostają bez zmian.

  Kod UFK - Dotychczasowa nazwa funduszu inwestycyjnego - Nowa nazwa funduszu inwestycyjnego
  KAHA1 – Legg Mason Parasol FIO Subfundusz Akcji - Esaliens Parasol FIO Esaliens Subfundusz Akcji
  KAHA2 – Legg Mason Parasol FIO Subfundusz Obligacji - Esaliens Parasol FIO Esaliens Subfundusz Obligacji
  KAHA3 - Legg Mason Parasol FIO Subfundusz Pieniężny - Esaliens Parasol FIO Esaliens Subfundusz Pieniężny
  KAHA4 - Legg Mason Parasol FIO Subfundusz Strateg - Esaliens Parasol FIO Esaliens Subfundusz Strate

 • 19.05.2017

  Wycofanie funduszy gwarantowanych typu SEG – uzupełnienie

  Nawiązując do informacji z dnia 15 maja 2017 r. o likwidacji funduszy gwarantowanych typu SEG przypominamy o możliwości składania dyspozycji konwersji do dnia 8 czerwca 2017 r.

  Dyspozycje te będą realizowane zgodnie z terminami określonymi w OWU.

  Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe SEG zostaną wycofane z dniem 16 czerwca 2017 r.  Po tym dniu nastąpi proces konwersji środków według ceny jednostek funduszy z dnia 16 czerwca 2017 r.

  W związku z wcześniejszym wycofaniem UFK SEG do ustalenia ceny jednostki funduszu na dzień zamknięcia zostanie zastosowany najwyższy dotychczasowy poziom gwarancji ustalony w Euro.

  Jeśli mają Państwo dodatkowe pytania prosimy o kontakt z Infolinią w dni powszednie w godz. 8:00-20:00 pod nr. tel.: 801 888 000 lub +48 (22) 460 22 22

 • 19.05.2017

  Praca Biura Obsługi Klienta we Wrocławiu w dniach 22-26.05.2017

  Informujemy, że w dniach 22-26.05.2017 Biuro Obsługi Klienta we Wrocławiu czynne bedzie w godzinach 9:00 -17.00

  Za utrudnienia przepraszamy.

 • 15.05.2017

  Wycofanie funduszy gwarantowanych typu SEG

  Informujemy, że z oferty inwestycyjnej Vienna Life zostaną wycofane Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe o charakterze gwarantowanym SEGXX*.

  Decyzja jest podyktowana likwidacją, przez Lyxor Asset Management Societe Generale Group, funduszy inwestycyjnych które są przedmiotem inwestycji niżej wymienionych UFK.

  Prosimy o uwzględnienie tego faktu w składanych przez Państwa dyspozycjach inwestowania składek lub Konwersji i nie wybieranie jako Pozycji Inwestycyjnych funduszy SEGXX*,
  a w przypadku posiadania jednego z tych funduszy na Rachunku Jednostek Funduszy lub w dyspozycji inwestowania składek, prosimy o dokonanie stosownych zmian do dnia 08.06.2017 r.

  Jeśli mają Państwo dodatkowe pytania prosimy o kontakt z Infolinią w dni powszednie w godz. 8:00-20:00 pod nr. tel.: 801 888 000 lub +48 (22) 460 22 22.

   

  * Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe o charakterze gwarantowanym SEGXX:

  1)      Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL Euro Gwarantowany 2020

  2)      Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL Euro Gwarantowany 2021

  3)      Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL Euro Gwarantowany 2022

  4)      Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL Euro Gwarantowany 2023

  5)      Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL Euro Gwarantowany 2024

  6)      Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL Euro Gwarantowany 2025

  7)      Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL Euro Gwarantowany 2026

  8)      Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL Euro Gwarantowany 2027

  9)      Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL Euro Gwarantowany 2028

  10)   Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL Euro Gwarantowany 2029

  11)   Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL Euro Gwarantowany 2030

  12)   Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL Euro Gwarantowany 2031

 • 08.05.2017

  Praca Biura Obsługi Klienta we Wrocławiu w dniach 9-12.05.2017

  Informujemy, że w dniach 9-12.05.2017 Biuro Obsługi Klienta we Wrocławiu pracować będzie w godz. 10.00 - 18.00.

  Za utrudnienia przepraszamy.

 
Załaduj więcej
 

Serwis korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka). Więcej informacji jakich cookies używamy, w jakim celu oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz klikając w link Polityka cookies.