inPlus bezpłatna aktywacja

inwestowanie właśnie
stało się proste

Ogranicz swoje ryzyko i zwiększ szansę na zysk.
Pozwól nam zająć się Twoimi inwestycjami.

Aktywuj inPlus - efektywne uzupełnienie Twojej polisy.

Zysk nawet +23,03 %*

To wynik dynamicznej strategii inwestycyjnej stojącej za inPlus* od grudnia 2014 roku.

Wynik inPlus jest równie ważny jak sposób jego osiągnięcia – poprzez ograniczanie wahliwości portfela w całym okresie inwestycji.inPlus łagodzi negatywny wpływ niepewnych okresów rynkowych na inwestycję, a w czasie wzrostu daje szansę na zysk.

Stopy zwrotu na dzień 05.06.2017 r.

„Nie wiem, jak inwestować.
Wcześniej zwykle
ponosiłem straty.

Teraz powoli zaczynam

wychodzić na plus”

Korzyści inPlus

Doświadczenie

Strategia inwestycyjna w oparciu o którą zbudowaliśmy program inPlus ma już dwuletnią historię*


Z perspektywy czasu wiemy, że inPlus może łagodzić negatywny wpływ dynamicznej sytuacji na rynku oraz dawać szansę na zysk.*

Doświadczenie - statystyki

Wygoda

Środki inwestowane są na odpowiedzialność Ubezpieczającego, jednakże bieżące decyzje inwestycyjne podejmują eksperci Vienna Life.*

Korzystając z inPlus nie musisz już śledzić wyników funduszy czy dokonywać zmian w portfelu – zrobimy to za Ciebie.

Szansa

Celem inPlus jest optymalne inwestowanie powierzonych Vienna Life środków. inPlus stara się łagodzić negatywny wpływ niepewnych okresów rynkowych na inwestycję, a w czasie wzrostu daje szansę na zysk.

Rzut oka na tabelę wyjaśni wszystko – tak wygląda strategia inwestycyjna stojąca za inPlus – budowana jest z klas aktywów bezpiecznych i ryzykownych.*

Pewność - statystyki

Kontrola

Aktywacja inPlus jest bezpłatna. w każdej chwili możesz zarówno aktywować jak i zrezygnować z inPlus.

Dzięki cyklicznym raportom przesyłanym przez naszych ekspertów możesz trzymać rękę na inwestycyjnym pulsie.

Niezależność

Skład portfela inwestycyjnego jest budowany w oparciu o potencjalnie najbardziej optymalne (z punktu widzenia stosunku ryzyka do zysku) fundusze - wybrane przez ekspertów Vienna Life, bez udziału partnerów zewnętrznych.

Jak działa inPlus

Jesteśmy przekonani, że wynik jest równie ważny jak sposób jego osiągnięcia – poprzez ograniczanie wahliwości portfela
w całym okresie inwestycji. Dzięki strategii inwestycyjnej stojącej za inPlus, usługa ma szansę na notowanie dodatniej stopy zwrotu przy jednoczesnym zachowaniu akceptowalnego poziomu ryzyka*.

„Oni mają czas i wiedzę, a ja pieniądze. To rozwiązanie jest dla mnie najwygodniejsze.”

Idea inPlus

inPlus stara się minimalizować ponoszone ryzyko. Naszym celem jest dostarczenie sukcesywnie wzrastającej stopy zwrotu, w miarę możliwości, przez cały okres inwestycji.

Próba utrzymania inPlus na stabilnie rosnącym poziomie wymaga aktywnego podejścia do konstrukcji portfela. Dlatego inPlus jest stale przez nas monitorowany, a skład portfela dostosowywany do sytuacji rynkowej. Tak, aby miał jak największą szansę na zarobek przy akceptowalnym poziomie ryzyka.


Ograniczenie ryzyka

Dążymy do uniknięcia sytuacji, w której nawet przejściowo, inPlus odnotuje wysokie straty.
Najbardziej istotną cechą inPlus jest niska zmienność wartości portfela, co oznacza, że ryzyko potencjalnej straty jest znacznie ograniczone. Na wykresie widoczne jest to jako wypłaszczona stopa zwrotu portfeli modelowych Plus Minus, (w oparciu o metodologię których stworzyliśmy usługę inPlus) w porównaniu do „poszarpanych” wyników podstawowych klas aktywów. Im bardziej „poszarpana” linia, tym większa zmienność.

Stopa zwrotu portfeli modelowych Plus Minus (czyli metodologii, dzięki której stworzyliśmy usługę inPlus) na tle wybranych klas aktywów od 16.12.2014 do 05.06.2017*

„Włączyłem inPlus, a teraz oni myślą, jak najlepiej zainwestować.
To dla mnie mega komfort.”*

Chcesz aktywować inPlus?

Nic prostszego! Zrobisz to szybko i łatwo…

Zaloguj się

Samodzielnie, logując się do Vienna Life Online.
Po zalogowaniu kliknij przycisk „aktywuj inPlus” znajdujący się przy wartości Twojej umowy.
Możesz także dokonać aktywacji w zakładce „usługi dodatkowe”.

jak aktywować inPlus?


*Niniejsze opracowanie ma wyłącznie charakter informacyjno-reklamowy ... więcej

*Niniejsze opracowanie ma wyłącznie charakter informacyjno-reklamowy i zostało przygotowane przez Vienna Life Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group (dalej jako „Vienna Life” lub „Spółka”) celem prezentacji programu inPlus (dalej jako „program inPlus”), który został opracowany przez Vienna Life w oparciu o metodologię portfeli modelowych Plus Minus. Szczegóły dot. programu inPlus przestawiono w Regulaminie Programu „inPlus” (dalej jako „Regulamin”), z treścią którego Ubezpieczający powinien się zapoznać przed uruchomieniem programu inPlus.

Vienna Life informuje, że inwestycje w ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe są związane z ryzykiem inwestycyjnym – wartość jednostek funduszy może ulec zmianie wraz ze zmianą sytuacji rynkowej. Spółka nie zapewnia, ani nie daje gwarancji osiągnięcia określonych wyników inwestycyjnych. w ramach programu inPlus, środki Ubezpieczającego inwestowane są na ryzyko i odpowiedzialność Ubezpieczającego, dlatego też Ubezpieczający powinien być w pełni świadomy i liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków, w szczególności w razie zaistnienia niekorzystnej koniunktury rynkowej.

Niniejszy materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty, propozycji nabycia ani doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu przepisów powszechnych. Jedyne prawnie wiążące informacje o programie inPlus, w tym związanymi z nim kosztami, ryzykami i ofertą Vienna Life zawarte są w OWU, Regulaminie oraz innych dokumentach związanych z umową ubezpieczenia oraz programem inPlus, dostępnych w siedzibie Vienna Life, Biurach Obsługi Klienta, u Pośredników Ubezpieczeniowych Vienna Life oraz na stronie internetowej www.viennalife.pl. Spółka zaleca zapoznanie się z ww. dokumentami przed aktywowaniem programu inPlus oraz każdorazową zmianą treści bądź dyspozycji inwestycyjnej .

Wszelkie zawarte w opracowaniu wartości oraz dane zostały przygotowane przez Vienna Life w oparciu o wyniki historyczne wszystkich wzorcowych portfeli Plus Minus za okres od dnia 16.12.2014 r. do dnia 05.06.2017 r. Wyniki nie zawierają opłat produktowych, jak również nie mogą być gwarancją tego, że zbliżone wartości zostaną osiągnięte w przyszłości.